Menu

Ďalší používatelia s rôznymi oprávneniami

V rámci jednej firmy  sa s prácou vo Fakturácií môžete podeliť s ďalšími používateľmi. Pridáte ich cez Nastavenia a voľbu Používatelia.

K Vášmu kontu, ktorým ste firmu založili, sa automaticky priradila rola Vlastník s neobmedzenými oprávneniami, vrátane možnosti pridávať ďalších používateľov. Vlastníka nemožno zo zoznamu  používateľov vymazať a ani mu zmeniť prístupové práva.

V balíkoch PRO a FLEXI sú v ponuke na dokúpenie ďalšie prístupy používateľov. Novému používateľovi priradíte k mailovému kontu prístupové práva, ako: Správca, Používateľ, Účtovník alebo Hosť.

Ak sa po čase zmenia požiadavky na prácu a tým aj oprávnenia používateľov, používateľ s rolou Vlastník alebo Správca jednoducho zmení prístupové práva ostatným používateľom, prípadne ich zo zoznamu odstráni.

Podrobný popis prístupových práv jednotlivých rolí Vám pomôže pri nastavení používateľov.

Či už využívate balík FREE, PRO alebo FLEXI, môžete si zadarmo pridať jedného používateľa s rolou Účtovník. Prístupové práva Účtovníka sú prioritne zamerané na samostatný prístup do aplikácie Elektronické doklady. Uvedené konto tiež využijete  na prepojenie aplikácie s programom OMEGA alebo ALFA+, kde si budete môcť faktúry a bločky stiahnuť.

Po pridaní používateľa a výbere prístupového práva k jeho mailovému kontu, treba kliknúť na Pozvať používateľa. Na jeho konto príde pozývací mail s možnosťou prihlásenia do Fakturácie.

Funkcie na stiahnutie bločkov a faktúr sú v programoch OMEGA a ALFA+ prístupné len s platným balíkom podpory uvedených účtovných programov.

V OMEGE stiahnete doklady cez Evidenciu – Účtovné doklady – funkciu Stiahni eDoklady:

V ALFE+ stiahnete bločky cez Evidencie – Peňažný denník,

a faktúry naimportujete cez Evidencie – Pohľadávky:

Fakturácia novej generácie

Naskočte s nami na online vlnu a fakturujte v novej KROS Fakturácii. Prekvapí vás svojou jednoduchosťou, intuitívnosťou a moderným dizajnom. Vyskúšajte ju skôr, než ostatní.

CenníkVyskúšať zadarmo

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty