Menu

Digitálny archív – číslovanie a prečíslovanie dokladov

Nastavenie číslovania bankových výpisov je možné nastaviť/ zmeniť v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

V okne Číslovanie dokladov sa nachádza stromová štruktúra, ktorá má viacero úrovní:

  1. Úroveň predstavuje Okruh,
  2. Úroveň predstavuje Evidenciu,
  3. Úroveň predstavuje Číselný rad.

 V stromovej štruktúre je potrebné nájsť konkrétnu evidenciu, na ktorom chceme číslovanie dokladov zmeniť. Prostredníctvom znamienka „+“ rozbalíme Okruh a nastavíme sa na príslušný číselný rad, do ktorého vstupujeme cez tlačidlo Oprav.

 

 

 V záložke Formát číselného radu následne upravíme číslovanie na požadovaný formát.

 

 

 

Na začiatku roka odporúčame správne nastaviť číslovanie dokladov, tak aby nevznikali duplicitné čísla. Ideálne je, ak je v číslovaní dokladov vo všetkých okruhoch (OF, OD, ID, PD, DF, BV) zakomponovaný aj daný rok. Vyhneme sa tak v budúcnosti duplicitnému číslovaniu. 

Prečíslovanie dokladov

Funkciu hromadného prečíslovania dokladov môžeme využiť napríklad pri zmene spôsobu číslovania dokladov, prípadne ak sme vymazali niektoré doklady, čím sme narušili systém číslovania v programe.

 

Na nesprávne poradové číslo nás upozorní program v kontrole, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola.

Hromadné prečíslovanie dokladov vykonávame cez menu Evidencia – Účtovné doklady – Domov – Prečíslovanie dokladov.

 

 V zobrazenom formulári si zvolíme kritériá, podľa ktorých sa majú doklady prečíslovať. Vyberieme si Okruh, Evidenciu, Číselný rad a Obdobie, od ktorého sa doklady prečíslujú.

 

Pri hromadnom prečíslovaní je potrebné skontrolovať, od akého čísla začať číslovať, aby nevznikli duplicity.

 

Hromadná zmena prečíslovania sa nevykoná, ak sú doklady uzavreté uzávierkou DPH alebo ak máme doklady zamknuté (v stĺpci ZAM majú červený štvorček). Prečíslovanie môže vykonať len správca účtovníctva. Pred samotným prečíslovaním dokladov odporúčame vykonať archív cez menu Firma – Archivuj.

 

Prečíslovať môžeme všetky doklady okrem Odoslaných faktúr, nakoľko tieto doklady posielame naším obchodným partnerom.

 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty