Menu

Dovolenková kalkulačka

Nastupuje zamestnanec do pracovného pomeru alebo končí pracovný pomer a potrebujete zistiť nárok na dovolenku, resp. jej zostatok? Pri prepočte Vám pomôže Dovolenková kalkulačka, ktorú nájdete na záložke Mzdové funkcie.

Ako kalkulačka vypočítala nárok na dovolenku?

Zamestnanec má 25 rokov, nárok na dovolenku sú 4 týždne, pracuje 5 dní v týždni, takže jeho celoročný nárok je 20 dní (4 týždne x 5 dní v týždni). Keďže zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 5. 6. 2020, má nárok len na pomernú časť za odpracované celé mesiace, teda 20 / 12 x 6 = 9,9999 = 10 dní.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

KROS
Copy link