Menu

e-kasa: vratné obaly

e-kasa: vratné obaly

Vratné obaly v programe OMEGA evidujeme v menu Sklad – Skladové karty. V tomto formulári je potrebné nastaviť príznak ,,Vratný obal“, ktorý sa nachádza priamo na skladovej karte v záložke Registračná pokladnica. Skladová karta s týmto príznakom sa v pohyboch na sklade správa ako klasická skladová karta a pri predaji cez registračnú pokladnicu ju môžeme použiť len v Predajke v Maloobchodnom.

Po zakliknutí danej funkcie sa zobrazí informačná hláška a na skladovej karte sa automaticky nastaví sadzba DPH – Neobsahuje. Sadzbu nie je možné meniť, pokiaľ je funkcia ,,vratný obal“ zapnutá.

 

 

 

Vratný obal môže byť do dokladu pridaný ako kladná alebo záporná položka. Ak je pridaný do dokladu kladne, tak na pokladničnom doklade bude karta zobrazená ako bežná, bez akéhokoľvek príznaku.

Ak je na doklade vratný obal mínusom, ako záporná položka, na takýto doklad už nie je možné pridať zľavu za doklad.

 

 

 

Generovanie pohybov z programu OMEGA:

• Ak je na doklade vratný obal plusom, program generuje výdajku.
Ak je na doklade vratný obal mínusom, program generuje príjemku.

Pokladničný doklad – vrátenie dokladu s vratným obalom

Ak máme na pôvodnom doklade vratný obal v kladnej hodnote, ide o bežný predaj. V prípade vrátenia dokladu sa prenášajú vratné obaly do dokladu mínusom.

Ak je na pôvodnom doklade vratný obal v zápornej hodnoty, ide teda o vrátenie obalu. V prípade vrátenia sa táto položka do dokladu neprenáša, pretože v pôvodnom doklade už zákazník vrátil tovar. Napríklad: zákazník nám vrátil zálohované fľaše a kúpil si iný tovar. Ak príde tento tovar vrátiť, tak zálohované fľaše, ktoré už vrátil v minulosti sa neprenášajú do pohybu vrátenia, pretože už boli vrátené.

Pôvodný doklad

Vrátenie

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link