Menu

e-kasa: vratné obaly

e-kasa: vratné obaly

Vratné obaly v programe OMEGA evidujeme v menu Sklad – Skladové karty. V tomto formulári je potrebné nastaviť príznak ,,Vratný obal“, ktorý sa nachádza priamo na skladovej karte v záložke Registračná pokladnica. Skladová karta s týmto príznakom sa v pohyboch na sklade správa ako klasická skladová karta a pri predaji cez registračnú pokladnicu ju môžeme použiť len v Predajke v Maloobchodnom.

Po zakliknutí danej funkcie sa zobrazí informačná hláška a na skladovej karte sa automaticky nastaví sadzba DPH – Neobsahuje. Sadzbu nie je možné meniť, pokiaľ je funkcia ,,vratný obal“ zapnutá.

 

 

 

Vratný obal môže byť do dokladu pridaný ako kladná alebo záporná položka. Ak je pridaný do dokladu kladne, tak na pokladničnom doklade bude karta zobrazená ako bežná, bez akéhokoľvek príznaku.

Ak je na doklade vratný obal mínusom, ako záporná položka, na takýto doklad už nie je možné pridať zľavu za doklad.

 

 

 

Generovanie pohybov z programu OMEGA:

• Ak je na doklade vratný obal plusom, program generuje výdajku.
Ak je na doklade vratný obal mínusom, program generuje príjemku.

Pokladničný doklad – vrátenie dokladu s vratným obalom

Ak máme na pôvodnom doklade vratný obal v kladnej hodnote, ide o bežný predaj. V prípade vrátenia dokladu sa prenášajú vratné obaly do dokladu mínusom.

Ak je na pôvodnom doklade vratný obal v zápornej hodnoty, ide teda o vrátenie obalu. V prípade vrátenia sa táto položka do dokladu neprenáša, pretože v pôvodnom doklade už zákazník vrátil tovar. Napríklad: zákazník nám vrátil zálohované fľaše a kúpil si iný tovar. Ak príde tento tovar vrátiť, tak zálohované fľaše, ktoré už vrátil v minulosti sa neprenášajú do pohybu vrátenia, pretože už boli vrátené.

Pôvodný doklad

Vrátenie

KROS
Copy link