Menu

eSLUŽBY Dôvery

Do elektronickej pobočky sa prihlásite priamo z OLYMPU cez záložku eSLUŽBY – Prihlásenie. Pri prihlásení si môžete nechať zapamätať prihlasovacie meno a heslo. Po zapamätaní údajov budete automaticky pri otvorení konkrétnej firmy prihlásený aj do ich elektronickej pobočky Dôvery.

Mesačné výkazy a oznámenia pošlete priamo z programu cez tlačidlo Odošli. Nájdete ho v časti Exporty – Zdravotné poisťovne – Mesačné výkazy/Oznámenia do ZP – Dôvera.

Po stlačení tlačidla Odošli sa na pozadí programu overí vytvorené hromadné oznámenie. Ak obsahuje chyby, program Vás na to upozorní hláškou. Chyby sa zobrazia po stlačení tlačidla Podrobnosti. Môže ísť o chyby, pri ktorých program aj napriek chybe umožňuje hromadné oznámenie odoslať alebo ide o závažné chyby, a vtedy neumožní hromadné oznámenie odoslať.

Ikony na záložke eSLUŽBY

Stav systému má v programe niekoľko farieb:

  • sivý – užívateľ nie je prihlásený,
  • zelený – všetky služby sú dostupné,
  • oranžový – služby fungujú v obmedzenom režime,
  • červený – služby sú nedostupné.

V menu eSLUŽBY si viete skontrolovať Stav účtu, ktorý informuje o nedoplatkoch voči zdravotnej poisťovni Dôvera.

Zoznam zamestnancov poskytuje informácie o aktuálne nahlásených zamestnancoch v ZP Dôvera. Zoznam môžete vytvoriť za určité obdobie, pričom v zozname sa zobrazujú kódy 2, 2D, 1O, 2Y, 2N a 1W.
Funkciu môžete využiť napr. ak si nie ste istý, že ste poslali oznámenie o nástupe na materskú dovolenku. V programe budete mať zaevidovanú materskú dovolenku, ale v Dôvere oznámenie poslané nebude, tak na zozname sa objaví len zamestnanec s kódom 2. Z toho vyplýva, že treba poslať oznámenie o nástupe na materskú s kódom 1O.

Overenie zamestnancov slúži na overenie príslušnosti zamestnanca k ZP Dôvera. Funkcia porovnáva či zamestnanec, ktorý má priradenú akúkoľvek zdravotnú poisťovňu je/nie je poistencom Dôvery. Na začiatku nového roka tak môžete rýchlo skontrolovať, či niektorý zamestnanec zmenil zdravotnú poisťovňu.

Program overuje aj nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Zamestnanec musí byť prihlásený do ZP Dôvera. Po vstupe do jeho Personalistiky a zadaní OP, program overí, či daný zamestnanec má alebo nemá nárok na uplatnenie OP na ZP. Ak by nárok na OP nemal, program Vás upozorní na to hláškou.

Pre využívanie tejto služby je dôležité, aby ste mali platný Balík podpory a aktívny elektronický prístup do poisťovne Dôvera, s ktorou musíte mať podpísanú zmluvu o elektronickej komunikácií.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

 

KROS
Copy link