Menu

Evidencia zmenového pracovníka v programe

Ak máte zamestnancov s nepravidelne rozvrhnutým pracovným časom, je potrebné im vytvoriť vlastný pracovný kalendár.

Vytvorenie pracovného kalendára: 

Pracovný kalendár vytvoríte cez záložku Domov – Kalendár. Zobrazí sa formulár Ročný kalendár.

Kliknete na pole Pracovné kalendáre.

Následne kliknete na tlačidlo  Pridaj. Zadáte ľubovoľný názov pracovného kalendára a označíte voľbu Zmenový kalendár.

Do poľa Dátum od zadáte dátum odkedy bude platiť vytvorený zmenový kalendár. Pole Dátum do vám odporúčame nevypĺňať. Ak ho nevyplníte, program bude pokračovať vo vytvorenom zmenovom kalendári aj ďalší mesiac/rok. Toto pole si vyplníte iba v tom prípade, ak nastanú zmeny v zadanom harmonograme a je potrebné vytvoriť nový kalendár.

Ak zamestnanci budú mať definované zmeny aj počas víkendov, v riadku pracovný deň vo firme označíte všetky dni vrátane soboty a nedele. Ak zamestnanci budú mať definované zmeny aj počas sviatkov, označíte pole Definovať pracovné zmeny aj počas sviatkov

Môžete si vybrať z dvoch prepínačov Vytvoriť na konkrétne  dni v týždni a Vytvoriť bez ohľadu na dni v týždni. Zadáte počet týždňov v cykle resp. počet dní v cykle. Následne potvrdíte tlačidlom Ďalej.

V tabuľke zadáte hodiny podľa rozvrhu pracovných zmien. Na dni, kedy má byť definovaná zmena, zadáte hodiny, na dni voľna zadáte nulu. Po presunutí sa do ďalšieho riadku sa zobrazí „voľno“. Nadefinované zmeny môžete následne vyberať aj pomocou šípky v príslušnom dni.

Po nadefinovaní zmien potvrdíte cez tlačidlo Dokončiť.

V prípade, že vytvárate harmonogram novému zamestnancovi, ktorý nastúpil do zamestnania v priebehu mesiaca, je potrebné vytvoriť pracovný kalendár na celý mesiac, aby program správne prepočítal alikvotnú časť mzdy, ktorá zamestnancovi prináleží za odpracovanú časť mesiaca.

Počet zmien v týždni sa môže v jednotlivých mesiacoch mierne líšiť. Ak nenastane výrazná zmena hodnoty, nie je potrebné v úväzku zamestnanca tento údaj počas roka meniť.

Po vytvorení harmonogramu je potrebné zadať Počet zmien v týždni do pracovného pomeru zamestnanca. V evidencii Personalistika sa pomocou tlačidla Oprav (prípadne dvojklikom ľavým tlačidlom myši) dostanete do opravy údajov pracovníka. Na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer sa dostanete do zoznamu pracovných pomerov. Pridaním nového pracovného pomeru, prípadne zmenou pracovnej zmluvy  program umožní zadať pracovný úväzok.

V úväzku vyberiete možnosť plný, prípadne prepočítaný úväzok podľa dohodnutého pracovného času. Do poľa počet hodín uvediete počet hodín podľa dohodnutého úväzku. Do poľa počet dní uvediete Počet zmien v týždni. Potvrdíte OK.

Kalendár zamestnancovi pridáte v Personalistike na záložke Mzdové údaje, kde pri pracovnom kalendári kliknete na tlačidlo s lupou .  Vyberiete si pracovný kalendár, podľa ktorého bude daný zamestnanec pracovať. Potvrdíte tlačidlom Prenos.

Podrobnejšie informácie o tvorbe harmonogramov, prepočte nároku na dovolenku za odpracované dni, krátení dovolenky, nároku pri starostlivosti o dieťa, nároku na lekára a sprievod rodinného príslušníka u zmenových pracovníkov nájdete v e-booku Zmenoví pracovníci v roku 2022.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 20.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty