Menu

Firma sa stala platiteľom DPH – práva vs. povinnosti

Máte úspešne za sebou proces podania žiadosti o registráciu DPH, držíte kartičku s Vašim IČ DPH, ale neviete čo ďalej?

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty má novo zaregistrovaný platiteľ DPH možnosť odpočítať si DPH z majetku, tovarov a služieb, ktoré prijal od iného platiteľa DPH a nadobudol ešte pred registráciou. Zároveň platí, že tento majetok, zásoby, tovary a služby ešte neboli zahrnuté do daňových výdavkov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, tzn. neboli súčasťou dane z príjmov v minulých rokoch. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Úpravy v programe OMEGA:

 1. Nastavenia pre prácu s DPH nájdete v nasledujúcom postupe:

  Počiatočné nastavenia pre prácu s DPH v programe OMEGA

  1. Spätné odpočítanie DPH z nákupov ešte “pred” môžeme:
  • z odpisovaného dlhodobého majetku – ale len zo zostatkovej ceny majetku, v OMEGE upravíme majetok nasledovne:

  Úprava dlhodobého majetku po registrácii na platiteľa DPH

  • zo zásob na sklade – na základe inventúry skladu:

  Úprava skladu po registrácii na platiteľa DPH

  • z tovarov a služieb – nadobudnutých v roku registrácie DPH, ak ich zdaniteľná osoba použije na účely svojho podnikania ako platiteľ.
  • zo zásob na sklade – na základe inventúry skladu:

Nastavenia pre prácu s DPH nájdete v nasledujúcom postupe:

Zdaniteľná osoba prijme 15. 05. 2021 dve služby – prieskum trhu a reklamné služby. Dňa 01. 06. 2021 sa stane platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH. Má právo na odpočítanie dane z prijatých služieb?

Podľa ustanovenia § 55 ods.1 zákona o DPH si môže odpočítať daň aj z prijatých služieb, ak ich využije na podnikanie v postavení platiteľa dane. Musí sa teda zohľadniť použite týchto služieb. Spoločnosť si nemôže odpočítať DPH zo služieb, ktoré pred registráciou už boli spotrebované.

V programe OMEGA zaúčtujeme odpočet DPH pri registrácii v internom doklade automatickým účtovaním ID – Nový doklad, typ sumy 30 – R30 Odpočet dane pri registrácii §55, účtovanie 343.000/518.xxx.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty