Menu

Firma sa stala platiteľom DPH – práva vs. povinnosti

Máte úspešne za sebou proces podania žiadosti o registráciu DPH, držíte kartičku s Vašim IČ DPH, ale neviete čo ďalej?

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty má novo zaregistrovaný platiteľ DPH možnosť odpočítať si DPH z majetku, tovarov a služieb, ktoré prijal od iného platiteľa DPH a nadobudol ešte pred registráciou. Zároveň platí, že tento majetok, zásoby, tovary a služby ešte neboli zahrnuté do daňových výdavkov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, tzn. neboli súčasťou dane z príjmov v minulých rokoch. Uplatniť odpočet dane si môže za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Úpravy v programe OMEGA:

 1. Nastavenia pre prácu s DPH nájdete v nasledujúcom postupe:

  Počiatočné nastavenia pre prácu s DPH v programe OMEGA

  1. Spätné odpočítanie DPH z nákupov ešte “pred” môžeme:
  • z odpisovaného dlhodobého majetku – ale len zo zostatkovej ceny majetku, v OMEGE upravíme majetok nasledovne:

  Úprava dlhodobého majetku po registrácii na platiteľa DPH

  • zo zásob na sklade – na základe inventúry skladu:

  Úprava skladu po registrácii na platiteľa DPH

  • z tovarov a služieb – nadobudnutých v roku registrácie DPH, ak ich zdaniteľná osoba použije na účely svojho podnikania ako platiteľ.
  • zo zásob na sklade – na základe inventúry skladu:

Nastavenia pre prácu s DPH nájdete v nasledujúcom postupe:

Zdaniteľná osoba prijme 15. 05. 2021 dve služby – prieskum trhu a reklamné služby. Dňa 01. 06. 2021 sa stane platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH. Má právo na odpočítanie dane z prijatých služieb?

Podľa ustanovenia § 55 ods.1 zákona o DPH si môže odpočítať daň aj z prijatých služieb, ak ich využije na podnikanie v postavení platiteľa dane. Musí sa teda zohľadniť použite týchto služieb. Spoločnosť si nemôže odpočítať DPH zo služieb, ktoré pred registráciou už boli spotrebované.

V programe OMEGA zaúčtujeme odpočet DPH pri registrácii v internom doklade automatickým účtovaním ID – Nový doklad, typ sumy 30 – R30 Odpočet dane pri registrácii §55, účtovanie 343.000/518.xxx.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link