Menu

Hromadná úhrada dokladov

V Evidencii účtovných dokladov v záložke Hromadné zmeny sa nachádza funkcia Úhrada dokladov, ktorá zabezpečuje úhradu viacerých dokladov naraz.

Po zvolení tejto funkcie sa zobrazí informačná hláška, ktorá upozorňuje, aby sme v nasledujúcom kroku vyfiltrovali uhrádzané doklady. Hlášku potvrdíme pomocou tlačidla OK.

Následne sa nám zobrazí nový formulár, v ktorom si vyfiltrujeme všetky neuhradené doklady. Po vyfiltrovaní dokladov zvolíme Možnosti – Vybrať zobrazené doklady.

V poslednom kroku nastavíme dátum úhrady, okruh (PD/BV) a číselný rad, do ktorého sa má zapísať doklad s úhradou. Pomocou tlačidla OK sa vytvoria v príslušnom okruhu účtovné zápisy.

KROS
Copy link