IČPV – najčastejšie otázky

Od 1. 1. 2021 je potrebné pri zasielaní mesačných výkazov ako aj Registračných listov FO do Sociálnej poisťovne používať Identifikačné číslo právneho vzťahu (ďalej IČPV). Táto novinka priniesla so sebou viaceré otázky, preto Vám prinášame odpovede na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávame na Hot-line.

Čo je IČPV?

IČPV je 12 miestny číselný identifikátor právneho vzťahu, pridelený Sociálnou poisťovňou po prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah.

Kedy SP pridelí zamestnancovi IČPV?

Ak prihlasujete do Sociálnej poisťovne nového zamestnanca, jeho prihláška ešte nebude obsahovať IČPV. Sociálna poisťovňa ho pridelí a sprístupní zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra prostredníctvom svojich elektronických služieb. IČPV je následne potrebné zadať do Personalistiky zamestnanca, na karte Pracovný pomer do zaevidovaného pracovného pomeru.

Ak zmením podmienky v pracovnej zmluve, je potrebné meniť IČPV?

V prípade, že ste sa so zamestnancom dohodli na zmene podmienok (v OLYMPE zadávate zmenu pracovnej zmluvy), nie je potrebné meniť IČPV, počas trvania pracovného pomeru sa stále používa jedno IČPV.

Môžem používať rovnaké IČPV, ak v jeden deň skončí dohoda a druhý deň začne ďalšia?

Sociálna poisťovňa prideľuje každému pracovnému vzťahu nové IČPV. To znamená, že ak sa skončí jeden právny vzťah a začne sa druhý, je potrebné zasielať odhlášku a následne prihlášku do SP. Na základe zaslanej prihlášky, Sociálna poisťovňa pridelí novému právnemu vzťahu aj nové IČPV.

Prečo portál SP vyhlasuje chybu, ak zasielam naraz aj prihlášku aj odhlášku z pracovného pomeru (dohoda začína aj končí v jednom mesiaci)?

V tomto prípade je potrebné najskôr zaslať prihlášku na základe, ktorej SP pridelí zamestnancovi IČPV. Následne toto IČPV zadáte zamestnancovi do jeho dohody. Po zadaní IČPV je možné urobiť odhlášku zo SP, keďže pri odhláškach aj pri zasielaní mesačného výkazu je potrebné používať pridelené IČPV.

Prečo program nevypĺňa na Výkaze poistného a príspevkov IČPV?

Povinnosť vypĺňať IČPV na mesačnom výkaze ako aj výkaze poistného a príspevkov je od 1. 1. 2021. Ak sa rozpočítava príjem zamestnanca za staršie obdobie (pred 1. 1. 2021), toto pole sa na Výkaze poistného a príspevkov nevyplní.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                24.05.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link