Menu

IČPV – najčastejšie otázky

Od 1. 1. 2021 je potrebné pri zasielaní mesačných výkazov ako aj Registračných listov FO do Sociálnej poisťovne používať Identifikačné číslo právneho vzťahu (ďalej IČPV). Táto novinka priniesla so sebou viaceré otázky, preto Vám prinášame odpovede na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávame na Hot-line.

Čo je IČPV?

IČPV je 12 miestny číselný identifikátor právneho vzťahu, pridelený Sociálnou poisťovňou po prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah.

Kedy SP pridelí zamestnancovi IČPV?

Ak prihlasujete do Sociálnej poisťovne nového zamestnanca, jeho prihláška ešte nebude obsahovať IČPV. Sociálna poisťovňa ho pridelí a sprístupní zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra prostredníctvom svojich elektronických služieb. IČPV je následne potrebné zadať do Personalistiky zamestnanca, na karte Pracovný pomer do zaevidovaného pracovného pomeru.

Ak zmením podmienky v pracovnej zmluve, je potrebné meniť IČPV?

V prípade, že ste sa so zamestnancom dohodli na zmene podmienok (v OLYMPE zadávate zmenu pracovnej zmluvy), nie je potrebné meniť IČPV, počas trvania pracovného pomeru sa stále používa jedno IČPV.

Môžem používať rovnaké IČPV, ak v jeden deň skončí dohoda a druhý deň začne ďalšia?

Sociálna poisťovňa prideľuje každému pracovnému vzťahu nové IČPV. To znamená, že ak sa skončí jeden právny vzťah a začne sa druhý, je potrebné zasielať odhlášku a následne prihlášku do SP. Na základe zaslanej prihlášky, Sociálna poisťovňa pridelí novému právnemu vzťahu aj nové IČPV.

Prečo portál SP vyhlasuje chybu, ak zasielam naraz aj prihlášku aj odhlášku z pracovného pomeru (dohoda začína aj končí v jednom mesiaci)?

V tomto prípade je potrebné najskôr zaslať prihlášku na základe, ktorej SP pridelí zamestnancovi IČPV. Následne toto IČPV zadáte zamestnancovi do jeho dohody. Po zadaní IČPV je možné urobiť odhlášku zo SP, keďže pri odhláškach aj pri zasielaní mesačného výkazu je potrebné používať pridelené IČPV.

Prečo program nevypĺňa na Výkaze poistného a príspevkov IČPV?

Povinnosť vypĺňať IČPV na mesačnom výkaze ako aj výkaze poistného a príspevkov je od 1. 1. 2021. Ak sa rozpočítava príjem zamestnanca za staršie obdobie (pred 1. 1. 2021), toto pole sa na Výkaze poistného a príspevkov nevyplní.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                24.05.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link