Menu

Karta Zložky mzdy

Formulár na pridávanie zložiek mzdy v Personalistike od verzie 19.50 má nový dizajn. Funkčnosť zadávania sa však nezmenila.

Pridávanie zložky mzdy

Do Personalistiky odporúčame zadávať len pravidelne opakujúce sa zložky mzdy. Pridáte ich 2 spôsobmi :

1) v poli Zložka mzdy zadáte kód alebo názov zložky mzdy a program ich vyhľadá všetky podľa textu.

Vyberiete Vami požadovanú zložku mzdy, doplníte obdobia platnosti a tarifu. Doplňujúce údaje sa dajú zobraziť resp. skryť cez polia Viac alebo Menej. Opakovanie zvolíte buď vo všetkých mesiacoch alebo vo vybraných. Konkrétne dni môžete vyklikávať v kalendári len priamo v mzde.

2) kliknutím   na   vyhľadáte zložku mzdy v Mzdovej osnove. Prostredníctvom tlačidla   zobrazíte bočnú informatívnu kartu s popisom zložky mzdy (nájdete tu informáciu, či sa zložka mzdy zdaňuje, či vstupuje do hrubej mzdy, či ovplyvní odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne a ako sa prejaví v rozúčtovaní zložky mzdy pre podvojné účtovníctvo). 

 

Viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.           

    

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.             30.07.2019      

 

KROS
Copy link