Menu

Konektor v programe OMEGA

Z programu OMEGA môžete automaticky odosielať do e-shopu tovary a služby aj so stavmi na sklade vrátane fixných predajných cien, ktoré sa budú aktualizovať. Objednávky, ktoré vytvoria Vaši zákazníci, si môžete importovať do programu. Po vykonaní importu sa Vám v programe zobrazia objednávky s informáciami o tovare, množstve aj údajmi zákazníka. Následne si môžete z objednávok vytvoriť faktúry a výdajky.

Nastavenie v programe OMEGA

Nastavenie prepojenia e-shopu vykonáme v menu Firma – Nastavenie – Sprievodca nastavením e-shopu.

Stlačením tlačidla Vytvor prepojenie si spustíme Sprievodcu nastavením e-shopu, kde nastavíme:

  • V prvej záložke Základné nastavenia uvedieme názov e-shopu, ktorý budeme používať. Následne zvolíme tlačidlo Ďalej.

  • V druhej záložke Údaje prenášané do e-shopu označíme údaje na skladových kartách alebo službách, ktoré sa budú aktualizovať pri opakovanom prenose do e-shopu. Aktualizovať sa môže názov, poznámka, predajná cena, stav na sklade. Zmenený stav na sklade sa prenáša len pri skladových kartách.

Do e-shopu sa prenášajú iba cenové úrovne skladových kariet a služieb s typom výpočtu Fixná predajná cena. Cena sa prenáša výlučne v tuzemskej mene.

  •  V záložke Sklady prepojené s e-shopom vyberieme sklady, ktoré chceme s e-shopom prepojiť.

Ak do e-shopu exportujeme len služby, záložka  Sklady prepojené s e-shopom sa nám nezobrazí.

  • V záložke Údaje prenášané z e-shopu môžeme nastaviť samostatnú evidenciu pre došlé objednávky a faktúry.

Odporúčame nastaviť samostatnú evidenciu a číselný rad pre došlé objednávky z e-shopu. Do tejto evidencie a číselného radu sa budú importovať výlučne objednávky vytvorené v e-shope.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa nás program spýta na porovnávacie kritéria pre import partnerov a skladových  kariet. Zobrazí sa nám nasledovná hláška:

Ak zvolíme tlačidlo Áno, program nás presunie do Všeobecných nastavení programu OMEGA ( Firma – Nastavenia – Všeobecné nastavenia – Prechod/Import/Eshop), kde skontrolujeme porovnávacie kritéria.

Pre porovnávanie partnerov odporúčame označiť Názov firmy, Ulicu, Mesto, IČO. Zvolené položky musia platiť pre všetky súčasne. Pre porovnávanie skladových kariet odporúčame označiť Číslo karty a Názov. Ak máme inak nastavené porovnávacie   kritéria, program nás na to upozorní.

Po nastavení kritérií sa automaticky otvorí internetový prehliadač, v ktorom je potrebné vytvoriť alebo nastaviť  e-shop, ktorý budeme používať.

V našom prípade si zvolíme možnosť Prepojiť iný e-shop. Následne sa nám zobrazí API kľúč, ktorý zadáme do nastavení vlastného e-shopu.

Po nastavení e-shopu v internetovom prehliadači program OMEGA overí prepojenie s e-shopom. Aktívny e-shop získa zelený príznak. Následne môžeme odosielať skladové zostatky do e-shopu a importovať objednávky do programu OMEGA.

Ak nastane situácia, že v programe OMEGA dokončíme nastavenie e-shopu, ale nenastavíme samotný e-shop v internetovom prehliadači, tak sa k týmto nastaveniam vrátime pomocou funkcie Over prepojenie. V prípade, ak je prepojenie s e-shopom aktívne, tlačidla Over prepojenie sa zmení na tlačidlo Správa  e-shopu.

Automatické odosielanie do eshopu

V záložke Firma – Nastavenia – Sprievodca nastavením eshopu si môžeme nastaviť interval odosielania skladových kariet do e-shopu na základe vytvorených kritérií. Tento interval  môžeme nastaviť denne napr. na 15 alebo 30 minút a podobne. Prípadne vieme nastaviť odosielanie zostatkov na konkrétny čas. Predtým, ako vykonáme toto nastavenie, je potrebné program OMEGA spustiť ako Správca (Admin).

Uvedené nastavenie je platné iba pre aktuálne účtovné obdobie. Po prechode do nasledujúceho účtovného obdobia je potrebné interval odosielania v novom roku opätovne upraviť.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty