Menu

Mzda zamestnanca na účet

Požiadal Vás zamestnanec pri nástupe do pracovného pomeru, aby mu bola mzda zasielaná na účet v banke?

V takom prípade je potrebné pridať zrážku osobný účet v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez voľbu Pridaj. Do poľa Názov napíšete osobný účet alebo zrážku vyhľadáte cez lupu na konci riadku. Nastavíte Platnosť, od ktorého mesiaca má byť zrážka použitá. Ak chcete tlačiť Dohodu o zrážkach, je potrebné túto voľbu označiť. Dokument nájdete cez (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o zrážkach zo mzdy).

Spôsob výpočtu necháte programom prednastavený zostatok. Jedná sa o zostatok čiastky, po odpočítaní ostatných prípadných zrážok vo výplate zamestnanca.

V časti formulára Výplata ponecháte zrazenie na účet a stlačením tlačidla Vyber účet vyberiete číslo účtu zamestnanca, na ktorý sa má zasielať mzda. Ak sa v zozname Bankových účtov číslo účtu zamestnanca nenachádza, cez tlačidlo Pridaj zaevidujete najskôr jeho bankový účet.

V prípade, že už zamestnanec nechce vyplácať mzdu na účet, stačí ukončiť Platnosť zrážky osobný účet v Personalistike a následne vygenerovať zamestnancovi mzdu.

Ak nastane situácia, že Vás zamestnanec požiada jednorazovo vyplatiť mzdu v hotovosti, stačí zrážku osobný účet vymazať z výplaty daného zamestnanca.

Pokiaľ nechcete do prevodných príkazov exportovať názov osobných účtov zamestnancov, odznačíte voľbu cez Natavenia – Nastavenia – Exportovať názov účtu.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.01.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty