Menu

Nárok na dovolenku

Dovolenka v novom roku

Aj vy ste rozmýšľali nad tým, prečo program niektorým zamestnancom pridal v januári celoročný nárok na dovolenku a iným nie? Program dovolenku na začiatku roka pridáva v závislosti od toho, či má zamestnanec zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú.

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú

Takémuto zamestnancovi program pridá na začiatku roka celoročný nárok na dovolenku v závislosti od jeho zákonného nároku. Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa (a má menej ako 33 rokov) má nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov. Počet dní dovolenky sa odvíja aj od úväzku zamestnanca.

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, má 28 rokov, úväzok 40 hodín a nestará sa o dieťa. Jeho ročný nárok na dovolenku je 20 dní (nárok 4 týždne x počet pracovných dní z úväzku tzn. 5). Iný zamestnanec pracuje na úväzok 37,5 hodín a 3,5 dňa, má 35 rokov a zmluvu má uzatvorenú na dobu neurčitú. Jeho nárok na dovolenku bude 5 x 3,5 = 17,5 dňa.

Zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú

Pri ročnom nároku program na začiatku roka pridáva nárok na dovolenku postupne a to za každých 21 odpracovaných dní 1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok až po odpracovaní 60 dní.

Dovolenku si jednoducho skontrolujete v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Pri sledovaní nároku na dovolenku si môžete vybrať z 3 možností:

  • ročný nárok – program pridáva dovolenku automaticky s ohľadom na vek zamestnanca, evidovanú starostlivosť o dieťa, pracovný úväzok a prípadnú ďalšiu či dodatkovú dovolenku,
  • mesačný stav – program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru,
  • ručne zadané – umožňuje nárok na dovolenku zadať užívateľovi ručne.

Ak ste pri spracovaní decembrových výplat mali už v ročnom kalendári pridaný mesiac január, odporúčame cez Mzdové funkcie spustiť Prepočet dovolenky – S prenosom zostatku z predošlého roku.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           14.04.2020       

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link