Menu

Otcovská dovolenka – nárok a krátenie dovolenky

Nárok na dovolenku

Na účely nároku na dovolenku sa obdobie otcovskej dovolenky považuje za výkon práce. To znamená, že za obdobie čerpania otcovskej dovolenky vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku. A to bez ohľadu na to, či zamestnanec poberá alebo nepoberá materské.

Pracovný pomer zamestnanca vznikol 1. 11. 2022. Pracovný čas má rozvrhnutý na 5 dní v týždni (PO – PI) a má viac ako 33 rokov. Od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022 si čerpá otcovskú dovolenku. Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou. Aký nárok na dovolenku mu vznikne za rok 2022?

Ročný nárok zamestnanca na dovolenku, ktorý má viac ako 33 rokov a pracuje 5 dní v týždni, je 25 dní (5 týždňov x 5 dní).

V novembri sa pre účely dovolenky považuje za odpracovaných všetkých 22 dní (10 odpracovaných dní + 2 dni sviatku zaplatených mesačnou mzdou + 10 dní otcovskej dovolenky). Zamestnancovi za november 2022 patrí nárok na 1/12 dovolenky, t. j. k 30. 11. 2022 je jeho nárok 2 dni dovolenky.

Po odpracovaní celého decembra sa mu pripočíta ďalšia 1/12 dovolenky (december má 20 pracovných dní + 2 sviatky).

Celkový nárok na dovolenku za rok 2022 bude predstavovať 4 dni (2/12 z 25 dní).

 Krátenie dovolenky

Za obdobie otcovskej dovolenky sa zamestnancovi nárok na dovolenku nekráti.

Pracovný pomer zamestnanca vznikol 1. 1. 2021. Pracovný čas má rozvrhnutý na 5 dní v týždni (PO – PI) a má viac ako 33 rokov. Od 1. 3. 2023 do 12. 9. 2023 si bude zamestnanec čerpať otcovskú dovolenku a od 13. 9. 2023 nastúpi na rodičovskú dovolenku až do 3 rokov dieťaťa. Materskú dávku bude poberať od 1. 3. 2023 do 14. 3. 2023 a od 13. 9. 2023 do 13. 3. 2024. Aký nárok na dovolenku zamestnancovi vznikne za rok 2023?

V roku 2023 zamestnanec odpracuje viac ako 60 dní (do odpracovaných dní sa počíta aj obdobie otcovskej dovolenky). Ročný nárok zamestnanca na dovolenku, ktorý má viac ako 33 rokov a pracuje 5 dní v týždni, je 25 dní (5 týždňov x 5 dní).

Nárok na dovolenku sa za obdobie otcovskej dovolenky nekráti, kráti sa v tomto prípade iba za obdobie rodičovskej dovolenky, aj keď v tomto období poberá dávku materské.

Za obdobie rodičovskej dovolenky sa nárok na dovolenku kráti za prvých 100 neodpracovaných dní o 1/12 a ďalších 21 neodpracovaných dní o ďalšiu 1/12. V období od 13. 9. do 31. 12. 2023 má zamestnanec 78 zameškaných dní.

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti, zamestnanec má za rok 2023 nárok na 25 dní dovolenky.

V programe OLYMP v menu Tlač – Tlač – Dovolenky – Podklady pre krátenie dovolenky nájdete dokument, ktorý obsahuje prehľad neprítomností, na základe ktorých sa kráti dovolenka (napr. dni PN, OČR, rodičovskej dovolenky, absencie), obdobia ich trvania ako aj celkový počet pracovných dní neprítomností.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 28.11.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty