Menu

Oznámenia PN a OČR do inštitúcií

Má zamestnanec PN alebo mu ochorel rodinný príslušník a ostal s ním na OČR? Posvietime si na oznamovacie povinnosti, ktoré sa viažu k PN a OČR.

Oznámenie do SP

Od 01. 12. 2021 sa krátkodobá PN a OČR do Sociálnej poisťovne neoznamuje. Oznamuje sa iba v prípade prerušenia t. j.:

  • PN po 52. týždni – Prerušenie s kódom 8
  • PN po 52. týždni s predĺženým podporným obdobím počas krízovej situácie – Prerušenie s kódom 13
  • Krátkodobá OČR od 15. dňa – Prerušenie s kódom 4
  • Dlhodobá OČR od 91. dňa – Prerušenie s kódom 12

Lehota na oznámenie prerušenia je 8 kalendárnych dní od vzniku/zániku prerušenia.

Oznámenie do ZP

Začiatok PN sa do zdravotnej poisťovne oznamuje kódom 1O Z. Ak PN trvá do 10 dní oznámite aj koniec s kódom 1O K. V prípade, že PN trvá viac ako 10 dní, koniec PN sa neoznamuje.

Lehota na oznámenie začiatku/konca PN je do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN vznikla/skončila.

OČR sa do zdravotnej poisťovne neoznamuje.

Zamestnancovi vznikla PN 02. 08. 2022 a trvala do 15. 08. 2022 (14 dní). Ako túto PN oznámite do SP a ZP?

 

Do Sociálnej poisťovne neposielate žiadne oznámenie o vzniku a zániku PN. Do zdravotnej poisťovne pošlete začiatok PN s kódom 1O Z s dátumom 02. 08. 2022. Ukončenie už neoznamujete, keďže PN trvá viac ako 10 dní.

Zamestnanec je s dieťaťom na krátkodobej OČR od 04. 08. 2022 do 31. 08. 2022 (28 dní). Ako túto OČR oznámite do SP a ZP?

 

Do zdravotnej poisťovne sa OČR neoznamuje. Do Sociálnej poisťovne pošlete začiatok prerušenia s kódom 4 od 15. kalendárneho dňa t. j. k 18. 08. 2022. A koniec prerušenia s kódom 4 k 31. 08. 2022.

Prehľad jednotlivých oznamovacích povinností nájdete aj v našej pomocnej tabuľke Oznamovacia povinnosť voči SP a ZP od 1. 12. 2021 na stránke www.kros.sk v časti Podpora – Pomôcky pre mzdárov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   16.08.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty