Menu

Platobné brány

Od verzie programu OMEGA 26.00 môžeme importovať výpisy z platobných brán na pár klikov a za krátku chvíľu a už nemusíme jednotlivé pohyby nahrávať a účtovať ručne.

Importovať môžeme výpisy z týchto platobných brán a v uvedenom formáte:

  • ComGate ABO,
  • Global Payments CSV,
  • Global Payments XML,
  • GoPay ABO,
  • Shoptet ABO,
  • Shoptet XML.

Pre import výpisov z platobných brán, ktoré nie sú podporené, môžeme využiť univerzálnu šablónu pre import cez:

  • Univerzálny KROS Excel.

Zadefinovanie čísla účtu

Podmienkou pre korektný import je zadefinovanie čísla účtu vo formáte IBAN pre platobnú bránu. V menu Číselník – Bankové účty si zaevidujeme nové číslo účtu. V prípade, že číslo účtu platobnej brány nemáme k dispozícii, zadáme fiktívne číslo.

Bližšie informácie, ako má vyzerať a aké podmienky má spĺňať číslo účtu vo formáte IBAN, sa dozvieme v helpe po kliknutí na ikonu otáznika, prípadne využijeme IBAN konvertor na internete.

 

Aby bolo účtovanie importu z platobnej brány v súlade s postupmi účtovania, zároveň si v záložke Nastavenie doplníme číslo účtu z účtového rozvrhu, napríklad účet 315.AE, ktorý nastavíme ako nesaldokontný, alebo si vytvoríme samostatnú analytickú evidenciu účtu 221 a podobne.

Import výpisu z platobnej brány

Funkciu Importu z platobných brán môžeme spustiť dvoma spôsobmi:

  • cez menu Evidencia Účtovné doklady – v záložke Domov – funkcia Import BV,

  • cez menu Evidencia Importované bankové výpisy Funkcie Načítaj výpis.

Naimportované položky výpisu z platobnej brány môžeme dať automaticky zaúčtovať do Evidencie účtovných dokladov, rozúčtovať a spárovať s uhrádzanými dokladmi. Podmienky pre zaúčtovanie výpisu sú obdobné ako pri importe bankového výpisu vo formáte SEPA xml.

Podľa kritérií párovania, ako je napr. variabilný symbol, sa spárujú a uhradia odoslané faktúry, odoslané dobropisy a podobne. Pre ostatné pohyby, ako napr. poplatky, je potrebné zadefinovať pravidlo pre zaúčtovanie. Kritériá párovania i pravidlá pre zaúčtovanie si sprístupníme cez Možnosti vo formulári pre Zaúčtovanie bankového výpisu.

V prípade, ak nemáme pri poplatkoch ku transakciám uvedený žiaden text, program OMEGA automaticky doplní text Poplatok do stĺpca pre Variabilný symbol. Na základe toho si môžeme vytvoriť pravidlo pre zaúčtovanie.

Novinkou verzie 26.00 programu OMEGA je automatický výpočet kurzového rozdielu pri úhrade dokladov v cudzej mene. Pri importe výpisu v cudzej mene program OMEGA automaticky doplní kurz, ak je uvedený v kurzovom lístku, inak doplní kurz 1,000. V účtovnom zápise OMEGA automaticky vypočíta a zaúčtuje kurzový rozdiel, a to zisk alebo stratu.

Univerzálny KROS Excel

Pre import tých výpisov z platobných brán, ktoré nie sú v programe OMEGA podporené, napr. kuriéri, môžeme využiť funkciu importu cez Univerzálny KROS Excel.

Postupovať budeme rovnako ako pri importe podporených platobných brán, čiže pôjdeme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – Import BV alebo cez Evidencia – Importované bankové výpisy – Funkcie – Načítaj výpis.

Po výbere brány/formátu importu Univerzálny KROS Excel sa pod cestou k súboru zobrazí link
Ako vytvoriť importný súbor?, kde po jeho otvorení vidíme vzorovú šablónu vrátane podmienok
ku korektnému importu. Import z Excelu je možný len vo formáte XLSX.


Sumy sa importujú podľa toho, aké je zadané znamienko. Napríklad pre inkaso odoslaných faktúr zadávame kladnú sumu, pre poplatky zápornú.

Import výpisu z platobnej brány cez Sepa XML

Niektoré platobné brány (napr. PayOut) je možné importovať aj vo formáte Sepa XML vprípade, ak platobná brána umožňuje export do formátu SepaXML campt.053. Takýto import vykonáme cez menu Evidencia – Importované bankové výpisy – Funkcie – Načítaj výpis. Je potrebné vybrať voľbu Sepa XML. 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty