Menu

Podanie Poznámok k účtovnej závierke podnikateľov

Súčasťou výkazu Účtovná závierka sú Poznámky. Podávajú sa v elektronickej forme ako príloha tohto výkazu.

Pre podanie Poznámok z programu OMEGA platí nasledujúci postup:

1. Vyplnenie Poznámok k účtovnej závierke cez menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke.

Po vyplnení sú všetky položky označené buď ako dokončená položka (zelený príznak) alebo účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku (červená položka).

Poznámky majú rozdielnu štruktúru v závislosti od toho, do akej veľkostnej skupiny je účtovná jednotka zaradená:

Skontrolovať typ účtovnej jednotky môžeme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia.


Ak zmeníme typ účtovnej jednotky, je potrebné zatvoriť a otvoriť firmu, aby sa aktualizovala štruktúra poznámok pre daný typ účtovnej jednotky. Po zmene typu ÚJ aktualizujeme ostatné výkazy tým, že spustíme funkciu Nastav štandard. Nájdeme ju cez menu Číselník – Výkazy minulého roka – Súvaha/Výkaz ziskov a strát – cez tlačidlo Možnosti.

Opatrením MFSR č. MF/011079/2021-74 sa vydali nové vzory výkazov účtovnej závierky a poznámok pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve. Do minulého roka pozostávalo predpísané originálne tlačivo účtovnej závierky pre neziskové organizácie (NO) iba z prvej stany účtovnej závierky. Zvyšné strany Súvahy a Výkazu ziskov a strát podávala NO ako prílohu v PDF formáte. Od tohto roka pribudli k úvodnej strane predpísaného tlačiva aj ostatné výkazy v štruktúrovanej forme, a to vrátane Poznámok k účtovnej závierke. Aktuálne postupuje NO pri ich podávaní rovnakým spôsobom ako podnikateľský subjekt.

2. Tlač poznámok – Poznámky sú súčasťou výkazu Účtovná závierka, preto neobsahujú samostatnú prvú stranu.

Ostatné strany poznámok tlačíme priamo z formulára Poznámky k účtovnej závierke cez menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke – Tlač. Pomocou tlačidla Export vyberieme formát PDF.

3. Načítanie poznámok na stránke Finančnej správy SR. Po prihlásení sa na stránke FS SR, je možné poznámky priložiť ako prílohu k načítanej Účtovnej závierke. V ľavej časti zvolíme Prílohy – Správa príloh a následne Pridať novú prílohu z disku.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2023
Už 15. mája odštartujeme 4. ročník jedinečného Online festivalu vzdelávania. Tento rok bude iný. Okrem trojdňového online vysielania sa môžeme vidi...

Online festival vzdelávania 2023

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Daňové výdavky živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Daňové výdavky živnostníka

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty