Menu

Podanie Poznámok k účtovnej závierke podnikateľov

Súčasťou výkazu Účtovná závierka sú Poznámky. Podávajú sa v elektronickej forme ako príloha tohto výkazu.

Pre podanie Poznámok z programu OMEGA platí nasledujúci postup:

1. Vyplnenie Poznámok k účtovnej závierke cez menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke.

Po vyplnení sú všetky položky označené buď ako dokončená položka (zelený príznak) alebo účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku (červená položka).

Rozdiely v poznámkach jednotlivých účtovných jednotiek sú:

Skontrolovať typ účtovnej jednotky môžeme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia.

Ak zmeníme typ účtovnej jednotky, je potrebné zatvoriť a otvoriť firmu, aby sa aktualizovala štruktúra poznámok pre daný typ účtovnej jednotky. Po zmene typu ÚJ aktualizujeme ostatné výkazy tým, že spustíme funkciu Nastav štandard. Nájdeme ju cez menu Číselník – Výkazy minulého roka – Súvaha/Výkaz ziskov a strát – cez tlačidlo Možnosti.

2. Tlač poznámok – Poznámky sú súčasťou výkazu Účtovná závierka, preto neobsahujú samostatnú prvú stranu.

Ostatné strany poznámok tlačíme priamo z formulára Poznámky k účtovnej závierke cez menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke – Tlač. Pomocou tlačidla Export vyberieme formát PDF.

3. Načítanie poznámok na stránke Finančnej správy SR. Po prihlásení sa na stránke FS SR, je možné poznámky priložiť ako prílohu k načítanej Účtovnej závierke. V ľavej časti zvolíme Prílohy – Správa príloh a následne Pridať novú prílohu z disku.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link