Menu

Podklady pre zaúčtovanie tržby

e-kasa: podklady pre zaúčtovanie tržby

Podklady pre zaúčtovanie tržby do pokladnice nájdeme priamo v e-kasa zóne na stránke finančnej správy.

Reporty v systéme e-kasa

  • Sumárne reporty – mesačné reporty, ktoré sú automaticky generované v systéme e-kasa, vždy spätne za predchádzajúci mesiac pár dní po skončení aktuálneho mesiaca. Obsahujú sumár vydaných dokladov, celkový obrat za príslušný mesiac. Generujú sa za všetky pokladnice sumárne.
  • Reporty evidované doklady – zobrazujú sa v nich všetky zaevidované doklady za všetky pokladnice, ktoré boli odoslané do systému e-kasa za daný mesiac. Do týchto reportov však nemusia vstúpiť off-line doklady, ktoré boli vytvorené ku koncu mesiaca a do systému e-kasa boli odoslané dodatočne nasledujúci mesiac. Pre zistenie evidovaných dokladov za jednu vybranú pokladnicu, je potrebné využiť filtrovanie cez program Excel.
  • Reporty na vyžiadanie – obsahujú historické dáta staršie ako tri roky, v súčasnej dobe nemajú reálne využitie.
Reporty v systéme e-kasa nie je možné prezerať priebežne počas mesiaca, vždy až po skončení mesiaca. Reporty sa generujú pravidelne nasledujúci mesiac, cca 5 dní po skončení mesiaca, za ktoré sú údaje platné. Finančná správa deklaruje, že pracuje na vytvorení reportov aj za kratšie obdobie ako jeden mesiac.
Reporty pre účtovanie

Finančná správa ako podklad pre účtovanie odporúča Reporty evidované doklady, ktoré je možné porovnať s uzávierkou z pokladníc ORP.

Tieto údaje môžeme porovnať na údaje z uzávierky pokladnice (ak to daná pokladnica podporuje), prípadne na tlačovú zostavu v programe Prehľad predajov z ECR. Tlačová zostava Prehľad predajov z ECR sa nachádza v menu Tlač – Manažérske funkcie.

Zostavu vytlačíme podľa Typu dokladu alebo Typu platby. Zostava nám umožňuje filtrovať údaje  podľa obdobia (deň, mesiac, rok) a partnera.

                                 

Ak kontrolujeme celkovú sumu, základ a hodnotu DPH, tlačovú zostavu sumujeme podľa typu dokladu. Vtedy sa nám zobrazia všetky sadzby DPH, základ a celková suma dokladu.
Ak kontrolujeme celkovú sumu, základ a hodnotu DPH, tlačovú zostavu sumujeme podľa typu dokladu. Vtedy sa nám zobrazia všetky sadzby DPH, základ a celková suma dokladu.
Ak nesedí report zo systému e-kasa a uzávierky ORP. Finančná správa odporúča skontrolovať report Evidované doklady s uzávierkou z ORP, či je totožný počet dokladov. Rozdiel môže byť práve v zaevidovaní Off-line dokladov na prelome mesiacov, prípadne v zaokrúhlení. V stĺpci Poradové číslo dokladu skontrolujeme, či nie je vynechané nejaké číslo a teda či nejaký doklad nechýba.
V programe OMEGA zaúčtujete tržbu v pokladničných dokladoch pomocou automatického účtovania T PD – Tržba z ECR.
KROS
Copy link