Menu

Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Do verzie OLYMP 22.40 sme zapracovali nový dokument Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit).

Dokument slúži ako pomôcka pre vyplnenie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce. Uvádzajú sa na ňom iba zamestnanci zamestnaní na hlavný pracovný pomer. Údaje je možné členiť podľa stredísk, prípadne tlačiť za zvolený okruh zamestnancov (označení/zobrazení).

Pred tlačou je potrebné zadať dátum podania žiadosti o podporu.

 

V tabuľke sa uvedú len zamestnanci na hlavný pracovný pomer, ktorí:

 • sú ku dňu podania žiadosti aspoň 1 mesiac v pracovnom pomere,
 • ich pracovný pomer trvá aj ku dňu podania žiadosti,
 • nemajú nevyčerpanú predošlú dovolenku ku dňu podania žiadosti,
 • nemajú kladné konto pracovného času ku dňu podania žiadosti,
 • aspoň 1 týždeň počas obdobia skrátenej práce u zamestnávateľa v danom mesiaci boli na prekážke (zadanej zložkou mzdy 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce) aspoň 10% ustanoveného týždenného pracovného času.

Na vyhodnotenie, či je zamestnávateľ v čase skrátenej práce, berieme do úvahy všetky zložky mzdy pre prekážky z dôvodu vonkajšieho faktora:

 • 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa s označenou voľbou „vonkajší faktor“,
 • 331 – prekážky v práci v krízovej situácii,
 • 333 – prekážky v práci – zlá poveternostná situácia,
 • 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka s označenou voľbou „vonkajší faktor“,
 • 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce,
 • 337 – prekážky v práci platené tarifou s označenou voľbou „vonkajší faktor“.

 

Pri výpočte počtu zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, sa tiež zohľadňujú všetky zložky mzdy pre prekážky v práci z dôvodu vonkajšieho faktora.

Do tabuľky so zamestnancami sa uvádzajú už len zamestnanci, ktorí majú zadanú prekážku v práci zložkou mzdy 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce (z dôvodu, aby tu boli uvedení len zamestnanci, na ktorých si zamestnávateľ môže žiadať podporu).

Žiadosť o poskytnutie podpory je potrebné podať elektronicky cez www.slovensko.sk.

V Olympe cez menu Exporty – Žiadosť o poskytnutie podpory vytvoríte súbor vo formáte .csv, ktorý slúži na hromadný import údajov o zamestnancoch pri vypĺňaní elektronickej žiadosti o poskytnutie podpory.

Vyexportovaný súbor obsahuje zamestnancov, ktorí ku dňu podania žiadosti spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory, ktoré program dokáže vyhodnotiť.

Elektronický csv súbor spolu s tlačenými podkladmi pre žiadosť vám pomôžu pri vyplnení žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú budete podávať elektronicky.

Program nevie zohľadniť všetky skutočnosti, preto je potrebné údaje skontrolovať a v prípade potreby upraviť ručne.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           26.5.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty