Menu

Práca so stĺpcami – uloženie pohľadu

Rozpočet si viete sprehľadniť alebo rozčleniť do viacerých kategórií. Vďaka priradeniu príznaku položky môžete pomocou rôznych farieb usporiadať položky rozpočtu do prehľadných kategórií.

MOŽNOSTI PRÁCE SO STĹPCAMI:

Výber stĺpcov:

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na riadok s popismi stĺpcov.

2. Zo zobrazeného menu vyberte možnosť “Výber stĺpcov”.

Zobrazí sa Vám:

Presúvanie stĺpcov:

Jednotlivé stĺpce viete medzi sebou presúvať. Stačí stĺpec myšou premiestniť na vybrané miesto. Môžete to využiť napríklad pri menšom monitore, keď chcete mať dôležité informácie na začiatku rozpočtu.

Skrytie stĺpca:

V prípade, že sú v rozpočte stĺpce, ktoré Vás nezaujímajú a nechcete aby sa zobrazovali, môžete tieto stĺpce skryť. Stĺpce skryjete potiahnutím stĺpca smerom nahor, až do chvíle kým sa zobrazí krížik na stĺpci.

 

TIP: Rozpočet s farebným príznakom viete vytlačiť cez funkciu Export Excel Komplet v zozname zákaziek na záložke tlač a export. V údajoch položky je nutné zaškrtnúť Farebné príznaky.

KROS
Copy link