Menu

Predaj bez napojenia na softvér

e-kasa: štandardný predaj bez napojenia na softvér

Pri predaji bez priameho napojenia na softvér je potrebné naplniť online registračnú pokladnicu (ďalej len ORP) skladovými kartami a službami z programu OMEGA. Následne sa predaj realizuje na ORP pomocou klávesnice pokladnice. V takomto prípade nie je potrebné, aby bola registračná pokladnica neustále pripojená k počítaču. Pripíjame ju len v určitom časovom intervale (raz za deň/týždeň/mesiac), keď chceme preniesť údajov o predaji do programu, na základe čoho sa generujú následne pohyby na sklade.

Nastavenie skladových kariet a služieb

Pred predajom cez ORP je potrebné najskôr doplniť na skladových kartách alebo službách potrebné údaje. Nastavenie uskutočňujeme cez menu Sklad – Skladové karty. Na konkrétnej skladovej karte v záložke Karta – Registračná pokladnica doplňujeme údaje: PLU, tovarovú skupinu a skrátený názov.

PLU predstavuje skratku pre číselné označenie konkrétnej tovarovej položky, pod ktorou je evidovaná v online registračnej pokladnici. Používa sa pri blokovaní tovarov/ služieb. PLU kód musí byť jedinečný a nemôže byť v sklade použitý viackrát.

Ak nemáme určené PLU a klikneme na tlačidlo so šípkou hore, program nájde prvé voľné PLU v rámci číselníka skladových kariet.
Tovarová skupina sa používa na označenie skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoločné vlastnosti, napr.: mliečne výrobky, zelenina, cukrovinky.

Skrátený názov sa pri predaji prenáša na vytlačený doklad z pokladnice. Názov položky na online registračnej pokladnice je limitovaný dĺžkou znakov, štandardne je to 14 – 20 znakov. Závisí to od typu pokladnice. 

Pre služby sa nastavenie uskutočňuje v menu Číselník – Cenník služieb.

Prenos položiek z OMEGY do ORP

Prenos položiek do pokladnice uskutočňujeme cez menu Sklad – Registračné pokladnice počas toho, ako je pokladnica pripojená k počítaču. V zobrazenom formulári si zvolíme funkciu Prenos položiek do pokladníc a zvolíme tlačidlo Ďalej.

V zobrazenom formulári si vyberieme aké skladové karty/ služby,  z akých skladov a predajných cenách sa zasielajú do online registračnej pokladnice. V tomto momente program OMEGA kontroluje, či majú všetky skladové karty /služby uvedené PLU a predajnú cenu. Pomocou tlačidla Nastaviť si vyberáme predajnú cenu, ktorú budeme používať pri blokovaní na ORP. Zároveň vyberáme, či sa majú preniesť položky všetky alebo iba zmenené.

 

Ak skladové karty/ služby nemajú zadefinované PLU, program prenos preruší. Ak však skladové karty alebo služby nemajú nastavenú predvolenú predajnú cenu, tak program prenesie skladové karty / služby do ORP bez predajnej ceny. V takomto prípade musíme cenu zadávať ručne na pokladnici.

Prenos predajov z ORP do OMEGY

Po skončení predaja na ORP môžeme na konci dňa/ týždň,a prípadne v inom zvolenom časovom intervale, pripojiť pokladnicu k počítaču a preniesť údaje o predaji do programu OMEGA. Týmto systémom práce dostaneme do programu všetky údaje o predaných položkách. Následne z toho môžeme vytvoriť výdajky zo skladu.

Ak v tomto systéme práce prijímame hotovostné úhrady za vystavené faktúry, je potrebné tieto úhrady  spárovať a zaevidovať ručne v účtovníctve.
Prenos uskutočníme cez menu Sklad – Registračné pokladnice – Prenos údajov o predaji položiek z pokladníc.

V nasledujúcom formulári je potrebné vybrať konkrétnu online registračnú pokladnicu, z ktorej sa budú prenášať údaje o predaji.

Po dokončení prenosu sa pohyby o predaji zobrazia v menu Sklad – Predaje z reg. pokladníc. K týmto preneseným pohybom môžeme v programe OMEGA vytvoriť skladovú výdajku cez menu Sklad – Pohyby na sklade. Vo výdajke vyberieme typ pohybu Výdaj cez pokladnicu.

Položky doplníme pomocou tlačidla Pridaj položku – Z pohybov na pokladnici.

Program do výdajky automaticky doplní všetky položky, ktorých predaj bol stiahnutý z ORP. V prípade, že sú stiahnuté predaje z viacerých dní, na sklade sa vytvorí len jeden pohyb s posledným dátumom predaja.

Ak bola na ORP vykonaná oprava alebo vrátenie, program vytvorí samostatné pohyby, typu: Vrátenie cez pokladnicu/ Oprava cez pokladnicu.
Kontrola prenesených položiek do programu  

Formulár Predaje z registračných pokladníc, ktorý nájdeme v menu Sklad, slúži na kontrolu zoznamu položiek, ktoré boli predávané pomocou ORP a preniesli sa do programu OMEGA. Pomocou záložky Upresni vieme filtrovať položky odpísané alebo neodpísané zo skladu. Zároveň sa pri prenose údajov o pohybe môžu vyskytnú neznáme položky, ktoré neboli nájdené v číselníku skladových kariet/ služieb. Tieto položky budú evidované ako ostatné položky.  

Položky v tomto formulári môžeme vymazávať a ručne pridávať. Avšak odporúčame to iba vtedy, ak zlyhá komunikácia s pokladnicou. Ak chceme vytlačiť všetky predaje z registračnej pokladnice slúži na to zostava Prehľad predajov z ECR, ktorá sa nachádza v tlačovom formulári pod položkou Manažérske funkcie.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link