Menu

Prenos DP a 20% sadzba DPH v jednom doklade

Účtovná jednotka obdržala dňa 15. 01. 2021 faktúru od spoločnosti KROS a.s.  za materiál v hodnote 690 eur. Časť materiálu je nakúpená s 20 % sadzbou DPH a časť s prenosom daňovej povinnosti. Ako správne zaevidovať takúto faktúru?

Faktúru zaevidujeme v Evidencii účtovných dokladov do okruhu došlých faktúr pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.

V  rozpise DPH doplníme do riadku Vyššia DPH hodnotu tovaru s 20 % DPH a do riadku Neobsahuje DPH sumu tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti.

 

KROS
Copy link