Menu

Príkazy na úhradu

Namiesto ručného vypisovania príkazu na úhradu ponúka OMEGA možnosť vytvoriť príkaz na úhradu priamo zo zaúčtovaných záväzkov/pohľadávok. Nový príkaz si vytvoríme cez menu Evidencia – Príkazy na úhradu.

V programe vieme zadať:

  • Jednoduché a hromadné príkazy
  • Tuzemské a zahraničné príkazy

Vytvorenie príkazu na úhradu

Pri vytváraní príkazu vyberieme v hlavičke najskôr číslo účtu, z ktorého budeme robiť úhrady. Následne zadáme menu (EUR) a dátum vystavenia. Položky do príkazu zadávame:

  • Ručne: potvrdením tlačidla Pridaj, pričom všetky údaje musíme vypĺňať ručne.
  • Potvrdením tlačidla Pridaj zo záväzkov/z pohľadávok: zobrazí sa nám formulár Výber
    z knihy záväzkov/pohľadávok, kde si vyberieme, ktorý doklad chceme uhradiť.

V tomto formulári sú povinnými údajmi IBAN účtu partnera alebo číslo účtu partnera a suma k úhrade. Ostatné údaje sú nepovinné, pokiaľ ich nevyžaduje banka.

 

Program dovolí zadať variabilný, konštantný a špecifický symbol len v tvare numerických hodnôt.

 

V prípade úhrady viacerých dokladov vyfiltrujeme doklady v prehľade záväzkov a cez záložku Možnosti – Vybrať zobrazené doklady prenesieme zobrazené faktúry do príkazu. Vytvorený príkaz uložíme cez tlačidlo OK.

V prípade zahraničných príkazov postupujeme rovnako. V hornej časti príkazu zvolíme menu, v ktorej má byť príkaz vystavený ( napr. CZK, PLN). Potvrdením Pridaj zaklikneme v zobrazenom okne voľbu Zahraničný príkaz na úhradu.

 Zahraničný prevodný príkaz vystavujeme len jednoduchý, nie hromadný.

 

Zmena stavu príkazu na úhradu

Príkaz na úhradu môže byť v stave: vystavený, prijatý bankou, čiastočne zaplatený alebo zaplatený.

Stav príkazu sa nemení automaticky, ale po ručnej zmene stavu. Stav vieme upravovať cez ikonu, ktorá sa nachádza vo formulári Príkazy na úhradu v ľavom dolnom rohu – Zmena stavu. Nastavenie stavu celému príkazu spôsobí nastavenie rovnakého stavu aj všetkým položkám tohto príkazu.

Taktiež môžeme nastaviť stav len jednotlivým položkám príkazu pomocou tlačidla Zmena stavu, a to vo formulári Pridaj príkaz na úhradu.

Ak majú niektoré položky príkazu stav Prijatý bankou a niektoré stav Zaplatený, celý príkaz bude automaticky v stave Čiastočne zaplatený.

Export príkazu na úhradu

Vytvorené príkazy na úhradu môžeme vytlačiť cez Tlač, prípadne vyexportovať pre homebanking.

Cez tlačidlo Export pre HB vyexportujeme hotový príkaz do elektronického formátu a odošleme prostredníctvom homebankingu.

Cez Prehľad záväzkov uvidíme pri jednotlivých dokladoch, kedy boli pridané
do príkazu na úhradu. Poslúži nám to ako prvotná informácia o úhrade, ak ešte nie je zaúčtovaný   bankový výpis a potrebujeme ihneď skontrolovať stav záväzkov.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty