Menu

Príspevok na rekreáciu

Leto je ideálne obdobie pre čerpanie príspevku na rekreáciu. Ako zaevidovať príspevok do mzdy zamestnanca a aké podmienky musia byť splnené pre jeho uplatnenie? Poďme sa na to pozrieť v našej infospráve.

Podmienky pre uplatnenie príspevku na rekreáciu

Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne 275 eur za kalendárny rok, ak jeho pracovný pomer trvá u daného zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov. U zamestnancov, ktorí majú kratší pracovný úväzok, sa najvyššia suma príspevku znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu povinne poskytuje zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Príspevok na rekreáciu v OLYMPE

Ak zamestnanec splnil podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu, do OLYMPU zaevidujete jeho preplatenie zložkou mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca.

Do poľa Dátum odporúčame zaevidovať dátum začiatku rekreácie zamestnanca – k tomuto dátumu program sleduje splnenie podmienok na poskytnutie príspevku.

Do Tarify zadáte celkovú sumu, ktorá je uvedená na doklade z pobytu zamestnanca. Program do Čiastky automaticky vypočíta sumu na základe úväzku zamestnanca a predošlého čerpania príspevku na rekreáciu v danom roku. Ak zamestnávateľ namiesto príspevku na rekreáciu poskytne zamestnancovi rekreačný poukaz, označíte voľbu Vyplatené poukazom.

Príklad: opakované čerpanie príspevku na rekreáciu v priebehu roka

Zamestnanec spĺňa podmienky pre uplatnenie príspevku na rekreáciu a pracuje na plný úväzok (40 hodín). V máji 2022 priniesol zamestnávateľovi doklady vo výške 280 eur, preplatený mu bol príspevok v sume 154 eur. V júli 2022 priniesol doklad z pobytu vo Vysokých Tatrách v sume 375 eur, akú sumu príspevku na rekreáciu bude mať zamestnanec preplatenú?

Program automaticky na základe predošlého čerpania vypočíta čiastku na preplatenie v sume 121 eur. Výpočet: 55 % z oprávnených výdavkov (55 % z 375 eur = 206,25), maximálne však suma príspevku pre plný úväzok 275 eur – predchádzajúce sumy príspevkov na rekreáciu 154 eur = 121 eur.

 

Prehľad vyplatených príspevkov na rekreáciu získate cez tlačovú zostavu Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch). Cez Pokračuj zvolíte Výber položiek Zadané a zadáte zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       16.08.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty