Menu

Profesionálny športovec a športový odborník

Profesionálny športovec

Od verzie 19.10 pribudla v programe možnosť evidovať zamestnanca, ktorý vykonáva šport ako profesionálny športovec. V programe ho zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním novej zmluvy – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v Olympe použijete zložku mzdy 77 – odmena profesionálneho športovca.

 

Takto vyplatený príjem podlieha zdaneniu. Do 31. 12. 2021 z neho zamestnanec ani zamestnávateľ  neplatí odvod do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.

Profesionálny športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní, resp. za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Dovolenku mu zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje, kde vyberiete voľbu ručne zadané.

Športový odborník

S verziou 19.10 tiež pribudla v Olympe možnosť evidovať športového odborníka. Zaevidujete ho v Personalistike na karte Pracovné pomery kde pridáte novú zmluvu – Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka môžete použiť zložku mzdy 76 – odmena športového odborníka.

Z vyplatenej odmeny sa platia odvody do Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z nej platí aj daň z príjmu.

Športový odborník sa prihlasuje do zdravotnej poisťovne pod kódom 2D a do Sociálnej poisťovne pod typom RLFO 1, ak ide o pravidelný príjem alebo pod typom RLFO 2, ak ide o nepravidelný príjem.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  29.03.2019

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link