Menu

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Zamestnávateľ má povinnosť vytvárať rezervu na čerpanie nevyčerpanej dovolenky v nasledujúcom roku, ak po skončení účtovného obdobia eviduje u zamestnancov nevyčerpané dni dovolenky.

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku v OLYMPE

Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku nájdete v OLYMPE cez Tlač – Tlač – Dovolenky – Rezerva na nevyčerpanú dovolenku. Pre správnosť údajov uvedených na dokumente je dôležité mať:

  • kompletne spracované mzdy za december 2020,
  • pridaný január 2021 v ročnom kalendári (cez menu Domov – Kalendár), ktorý nastavíte aj na tlačovom formulári pred zobrazením dokumentu,
  • verziu OLYMPU 21.00 (alebo vyššiu) pre zohľadnenie platnej legislatívy.

Pred tlačou Rezervy odporúčame spustiť prepočet dovolenky, ktorý zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky.

Prepočet dovolenky s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku vykonáte cez Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky v januári 2021.

U zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (MD, RD a iné), program vytvorí Rezervu prostredníctvom naposledy použitého hodinového priemeru vo výplate. Týmto zamestnancom nie je potrebné generovať mzdu v januári a zadávať pravdepodobný priemer na dovolenku.

V prípade nižšieho priemerného zárobku ako je minimálny mzdový nárok program automaticky na rezerve uvedie priemer vo výške minimálnej mzdy pre rok 2021.

Ak je vo vašej organizácii iný účtovný rok ako bežný kalendárny rok, Rezervu tlačíte až v prvom mesiaci hospodárskeho roku. Hospodársky rok si nastavíte cez Organizácia – Podnik, označením voľby Účtovný rok firmy je hospodársky rok a pridelením mesiaca, ktorým sa hospodársky rok vo Vašej firme začína.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                        08.02.2021

KROS
Copy link