Menu

RLFO odídenca  

Od 1. marca 2022 môžu občania Ukrajiny na Slovensku požiadať o dočasné útočisko. Jedná sa o najrýchlejšiu formu ochrany pre utekajúcich pred vojnovým konfliktom. Po udelení dočasného útočiska tzv. odídenec dostáva doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“ alebo „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Pred vznikom pracovného pomeru alebo dohody na Slovensku má zamestnávateľ povinnosť prihlásiť odídenca do Sociálnej poisťovne rovnako ako občana SR. Túto povinnosť si plní zaslaním Registračného listu fyzickej osoby (RLFO).

Poistné na sociálne poistenie platí zamestnanec aj zamestnávateľ. Za zamestnanca odvádza poistné na sociálne poistenie jeho zamestnávateľ.

 

V prípade odídenca s dokladom o tolerovanom pobyte, ktorý má pridelené rodné číslo, zasielate prihlášku elektronicky. V prípade občana Ukrajiny bez prideleného rodného čísla, zamestnávateľ podáva prihlášku papierovou formou. Následne SP vygeneruje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

Evidencia adresy v OLYMPE

Personalistike na karte Adresy zadáte do Trvalého bydliska trvalý pobyt zamestnanca na Ukrajine. Do prechodného bydliska uvediete údaje z dokladu o tolerovanom pobyte.

Ak má odídenec pobyt v doklade o tolerovanom pobyte uvedený v meste/obci bez uvedenia ulice, v adrese prechodného bydliska zadáte do ulice názov mesta/obce a do políčka číslo uvediete 1.

Vykazovanie na prihláške RLFO

U zamestnanca (občana Ukrajiny), ktorému bol udelený tolerovaný pobyt (resp. trvalý/ prechodný pobyt) sa  na prihláške RLFO v oddiele 1. v poli „fyzická osoba bez pobytu v Slovenskej republike“ uvedie 0, pretože má pobyt vedený na území SR. V oddiele 2. sa adresa pobytu neuvedie (tá sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu v SR).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.             27.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty