Menu

Štvrťročný výkaz o práci – členenie podľa doplnkových kódov

V prípade, že v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik), máte zadaný Kód právnej formy – 801 (Obecný úrad), 601 (Vysoká škola), 602 (Fakulta vysokej školy), alebo 603 (Iné pracovisko VŠ), môžete pri zamestnancoch obecných úradov a vysokých škôl vyplniť doplnkový kód.

Doplnkový kód zadáte zamestnancovi v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky na záložke Štatistika.

Po pridelení doplnkového kódu v Personalistike, môžete vytlačiť Štvrťročný výkaz o práci a aj Podklady k tomuto výkazu v členení podľa jednotlivých doplnkových kódov (Tlač – Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci (2-04)).

Aby program rozčlenil Štvrťročný výkaz o práci podľa doplnkových kódov, je potrebné na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označiť voľbu Členiť podľa doplnkového kódu.

V zostave Profesionál skontrolujete zadanie doplnkových kódov pomocou exportu do excelu z Personalistiky (cez pravé tlačidlo myši, pomocou CTRL+E alebo kliknutím na ikonu Export do excelu). V Personalistike na karte Pracovné pomery pri zadaní pracovného pomeru – Iný pracovný vzťah (napr. pri starostovi obce) môžete označiť, či sa má aj daný pracovník uvádzať v Štvrťročnom výkaze o práci.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  26.06.2020

 

 

KROS
Copy link