Menu

Tuzemská jazda

V programe OMEGA evidujeme jazdy služobných a vlastných motorových vozidiel používaných za účelom podnikania.

Pred samotnou evidenciou jázd je potrebné mať správne nastavené jednotlivé číselníky, podľa ktorých sa budú poťahovať údaje do jednotlivých jázd. Ide o nasledovné číselníky:

  • Číselník áut.
  • Číselník pracovníkov.
  • Ostatné číselníky – Cestovné náhrady, Štáty a stravné, Mestá.

Novú jazdu v OMEGE zadávame cez menu Evidencia – Jazdy – Pridaj. Vyplníme potrebné údaje ako Osoba, Auto a Účel jazdy. Všetky tieto údaje vyberieme priamo z príslušných číselníkov pomocou tlačidla lupa.

Následne vyplníme údaje v časti Trasa, kde zadáme príslušnú trasu, dátum a čas.

Ak sa nám väčšina jázd opakuje v rovnakom meste, môžeme si toto mesto pri bunke Štart označiť ako Štandard. Rovnako to platí aj pri meste Cieľ. Následne v každej ďalšej pridávanej jazde budú už tieto polia vyplnené.

 

V dolnej časti formulára zadáme počet ubehnutých kilometrov podľa typu: Mesto, Mimo mestaKombinovane. Podľa týchto údajov a normovanej spotreby, ktorá je zadefinovaná v Číselníku áut, vypočíta program celkovú spotrebu PHL pri uzávierke jázd.

Pri zadaní čerpania PHL v EURceny za liter, vypočíta program náhradu za PHL v časti Náhrada za.

Ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, zadávame pri jazde služobným autom cenu PHL bez DPH. Ak cenu bez DPH nevieme, program ju dokáže vypočítať. Do poľa Cena(Eur/liter) zadáme sumu s DPH a stlačíme tlačidlo +/- DPH. Zvolíme možnosť Odpočítať a z ceny s DPH sa automaticky DPH odpočíta.

Pri jazde s vlastným autom zadávame cenu za čerpanie s DPH a to aj v tom prípade, že sme pri danej jazde reálne nečerpali pohonné hmoty. Je to z toho dôvodu, aby program automaticky vypočítal náhradu za PHL. V bunke Náhrada za sa automaticky doplní hodnota náhrady za PHL a aj paušálna náhrada za auto.

 

Pre výpočet paušálnej náhrady za pri vlastnom motorovom vozidle je potrebné mať zapnutú voľbu Počítať náhradu za použitie vozidla, ktorú nájdeme v menu: Číselník – Autá – Základné údaje.

Tuzemské jazdy s medzizastávkami

Dňa 5. 10. 2022 sme vycestovali na služobnú cestu zo Žiliny do Bratislavy. Cestou sme mali dve zastávky v Trenčíne a v Senci. Ako zaevidujeme jazdu?

 

Pri pridávaní novej jazdy s medzizastávkami postupujeme rovnako ako pri evidovaní jednoduchej jazdy cez menu Evidencia – Jazdy – Pridaj. Vyplníme potrebné údaje o jazde a následne v záložke Medzizastávky pomocou tlačidla Pridaj vyplníme údaje miest, v ktorých sme sa zastavili.

 

Doplníme názov Medzizastávky. Stav tachometra pri príchode do miesta medzizastávky a celkový počet kilometrov od začiatku cesty. V časti PríchodOdchod zadáme údaje o dátume a čase príchodu a odchodu. V časti Čerpanie PHL – iba zahraničie vypĺňame údaje pre služobné vozidlo, iba ak ide o zahraničnú cestu.

V prípade vlastného vozidla by boli sprístupnené Údaje pre výpočet náhrady výdavkov za PHL podľa § 15.

Potvrdením voľby Ok medzizastávku uložíme a môžeme pridať ďalšiu medzizastávku v Senci:

Poslednou zadanou medzizastávkou je miesto rokovania. V našom prípade Bratislava, ktorú taktiež zadáme do medzizastávok a následne jazdu uložíme.

 

Zahraničná jazda

Do zahraničnej jazdy pridávame taktiež jednotlivé medzizastávky. Tieto medzizastávky sú zároveň aj hraničnými prechodmi. Všetky povinné údaje vypĺňame rovnako ako pri tuzemskej jazde.

Dňa 1. 10. 2022 sme vycestovali na služobnú cestu služobným autom zo Žiliny do Ostravy. Prechádzali sme cez hraničný prechod Makov. Ako zaevidujeme zahraničnú jazdu?

 

Najskôr si vyplníme požadované údaje Štart, Miesto rokovania, Cieľ, dátumy a časy.

V časti Medzizastávky zaevidujeme hraničný prechod Makov ako 1. medzizastávku. V základných údajoch doplníme Stav tachometra pri príchode do miesta medzizastávky a celkový počet ubehnutých kilometrov od začiatku jazdy.

Pri zahraničnej jazde je dôležité správne uviesť štát, pretože podľa toho program vypočíta stravné a vreckové pri prípadnom vystavení cestovného príkazu. Do bunky Štát uvedieme vždy štát, do ktorého po odchode z medzizastávky vchádzame. Ak by bolo medzizastávkou až mesto v zahraničí, uvedieme štát, v ktorom sa toto mesto nachádza.

V našom prípade pri medzizastávke Makov ako hraničnom prechode, zaklikneme voľbu Hraničný prechodŠtát  zvolíme Českú republiku.

Ak sme v zahraničí tankovali, údaje uvedieme v časti Čerpanie PHL – iba zahraničie.


Uvedené čerpanie PHL slúži len pre čerpanie v zahraničí a pri použití služobného vozidla. Čerpanie PHL v Slovenskej republike vypĺňame v záložke Jazda.

Zadanú medzizastávku uložíme potvrdením voľby Ok. Rovnakým spôsobom vyplníme aj druhú medzizastávku, ktorou bude miesto rokovania, v našom prípade Ostrava.

Štát zvolíme Česko, ale políčko Hraničný prechod už nebudeme zaklikávať.  V zahraničí sme čerpali PHL, toto čerpanie zadáme v spodnej časti formulára.

Pri spiatočnej ceste opätovne zadáme medzizastávku Makov, kde zadáme Štát Slovensko, nakoľko vchádzame späť na Slovensko a zaklikneme Hraničný prechod.

Zahraničnú jazdu následne uložíme potvrdením tlačidla Ok.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty