Menu

Tuzemské samozdanenie a výdavky osobnej potreby

Od spoločnosti ALZA CZ sme dostali faktúru za nákup notebooku. Notebook bude využívaný aj na osobnú potrebu, preto sa spoločnosť rozhodla uplatniť paušálne výdavky vo výške 80%. Spoločnosť ALZA CZ má pridelené slovenské IČ DPH a na faktúre je nulová sadzba DPH. V záverečnom texte je uvedená informácia o prenesení daňovej povinnosti. Ako takýto doklad zaevidujeme?

Faktúru zaevidujeme v okruhu DF pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.

Program OMEGA zaúčtuje odvod DPH so smerovaním do riadkov 09 a 10 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže spoločnosť si uplatní paušálne výdavky iba vo výške 80%, je potrebné vykonať v doklade nasledovné ručné úpravy:

     1. Urobíme kópiu druhého riadku a základ dane rozdelíme v pomere 80/20. Pri osobnej potrebe vo výške 20% ide o nedaňový výdavok, preto na stranu MD doplníme nákladový účet, ktorý si v menu Číselník – Účtový rozvrh nastavíme ako nedaňový.

       2. Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, urobíme kópiu posledného riadku a ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať (80%). Na riadok č. 8 zaevidujeme tú časť DPH, ktorú si naopak odpočítať nemôžeme (20%). Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nedaňový účet.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ, doklad by sa nezobrazoval v zostave Evidencia DPH – Odpočítanie dane. Typ sumy zKV20 zabezpečí, že doklad sa bude správne zobrazovať v Evidencii DPH – Odpočítanie dane aj v Kontrolnom výkaze DPH.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link