Menu

Tuzemské samozdanenie a výdavky osobnej potreby

Od spoločnosti ALZA CZ sme dostali faktúru za nákup notebooku. Notebook bude využívaný aj na osobnú potrebu, preto sa spoločnosť rozhodla uplatniť paušálne výdavky vo výške 80%. Spoločnosť ALZA CZ má pridelené slovenské IČ DPH a na faktúre je nulová sadzba DPH. V záverečnom texte je uvedená informácia o prenesení daňovej povinnosti. Ako takýto doklad zaevidujeme?

Faktúru zaevidujeme v okruhu DF pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.

Program OMEGA zaúčtuje odvod DPH so smerovaním do riadkov 09 a 10 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže spoločnosť si uplatní paušálne výdavky iba vo výške 80%, je potrebné vykonať v doklade nasledovné ručné úpravy:

     1. Urobíme kópiu druhého riadku a základ dane rozdelíme v pomere 80/20. Pri osobnej potrebe vo výške 20% ide o nedaňový výdavok, preto na stranu MD doplníme nákladový účet, ktorý si v menu Číselník – Účtový rozvrh nastavíme ako nedaňový.

       2. Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, urobíme kópiu posledného riadku a ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať (80%). Na riadok č. 8 zaevidujeme tú časť DPH, ktorú si naopak odpočítať nemôžeme (20%). Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nedaňový účet.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ, doklad by sa nezobrazoval v zostave Evidencia DPH – Odpočítanie dane. Typ sumy zKV20 zabezpečí, že doklad sa bude správne zobrazovať v Evidencii DPH – Odpočítanie dane aj v Kontrolnom výkaze DPH.

KROS
Copy link