Menu

Tuzemské samozdanenie a výdavky osobnej potreby

Od spoločnosti ALZA CZ sme dostali faktúru za nákup notebooku. Notebook bude využívaný aj na osobnú potrebu, preto sa spoločnosť rozhodla uplatniť paušálne výdavky vo výške 80%. Spoločnosť ALZA CZ má pridelené slovenské IČ DPH a na faktúre je nulová sadzba DPH. V záverečnom texte je uvedená informácia o prenesení daňovej povinnosti. Ako takýto doklad zaevidujeme?

Faktúru zaevidujeme v okruhu DF pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.

Program OMEGA zaúčtuje odvod DPH so smerovaním do riadkov 09 a 10 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže spoločnosť si uplatní paušálne výdavky iba vo výške 80%, je potrebné vykonať v doklade nasledovné ručné úpravy:

     1. Urobíme kópiu druhého riadku a základ dane rozdelíme v pomere 80/20. Pri osobnej potrebe vo výške 20% ide o nedaňový výdavok, preto na stranu MD doplníme nákladový účet, ktorý si v menu Číselník – Účtový rozvrh nastavíme ako nedaňový.

       2. Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, urobíme kópiu posledného riadku a ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať (80%). Na riadok č. 8 zaevidujeme tú časť DPH, ktorú si naopak odpočítať nemôžeme (20%). Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nedaňový účet.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ, doklad by sa nezobrazoval v zostave Evidencia DPH – Odpočítanie dane. Typ sumy zKV20 zabezpečí, že doklad sa bude správne zobrazovať v Evidencii DPH – Odpočítanie dane aj v Kontrolnom výkaze DPH.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty