Menu

Tuzemský prenos DP – § 69 ods. 12

V zákone o DPH je mechanizmus tuzemského prenosu daňovej povinnosti ustanovený v § 69 ods. 12 – kovový šrot a odpad, stavebné práce, vybrané poľno-produkty, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny a integrované obvody (ZD 5 000 eur).  
  • Dodanie sa realizuje medzi platiteľmi dane j. dodávateľ a odberateľ musia byť registrovaní pre daň v SR ako platitelia dane.
  • Osobou povinnou platiť DPH bude osoba, ktorá je príjemcom.
  • Dodávateľ nie je povinný v tomto prípade platiť daň (neuplatní si DPH k cene dodaných tovarov/služieb) – vyhotoví faktúru bez DPH.
  • Odberateľ uplatní samozdanenie (uplatní si DPH k cene tovaru/služby, uvedie v daňovom priznaní) a môže si uplatnenú daň odpočítať v súlade so zákonom o DPH.
Slovenský platiteľ dane ABC s. r. o.  vykonal ako subdodávateľ pre iného slovenského platiteľa dane DS, s. r. o.  stavebné práce pri výstavbe výrobnej haly. Celková cena bez DPH za tieto práce bola dohodnutá na 1 650 eur.
  • Platiteľ dane ABC s. r. o. vystaví pre platiteľa dane DS s. r. o. faktúru, ktorá neobsahuje sumu DPH.
  • Platiteľ dane DS s. r. o. je povinný vypočítať z ceny dodanej služby DPH a túto je povinný priznať a zaplatiť prostredníctvom daňového priznania podaného za príslušné zdaňovacie obdobie.
  • Platiteľovi dane DS s. r. o. vzniká v tom istom zdaňovacom období nárok na odpočítanie tejto dane.

Vystavenie odoslanej faktúry:

  • Dodávateľ – vystaví faktúru, kde na položke nastaví typ sumy „OA2“, nulovú sadzbu DPH a KV DPH smeruje do oddielu A2
  • na faktúre uvedie cez záložku Texty povinný text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Ak fakturujete položku s prenosom DP, ktorú evidujete v sklade (napr. vybrané poľno-produkty, kovy a kovové predmety), môžete si na skladovej karte zapnúť voľbu Prenos daňovej povinnosti a program automaticky doplní na faktúre nulovú sadzbu DPH, typ sumy OA2 a pre oddiel A2 vyplní doplnkové informácie. Ak vystavíte faktúra na občana, tak zostane 20 % sadzba dane.

Zaúčtovanie odoslanej faktúry:

Dodávateľ – zaeviduje OF s prenosom daňovej povinnosti (0 % DPH) cez automatické účtovanie 10/S OF – Stav. práce – prenos DP §69 ods.12 písm. j alebo 14 OF – Tuz. prenos DP § 69 ods.12 (A2).

Pokiaľ fakturujete položku ako napr. vybrané poľno-produkty, kovy a kovové predmety, je potrebné pre KV DPH vyplniť doplnkové informácie pomocou šípky pri oddiele KV DPH A2.

Zaúčtovanie došlej faktúry v programe Omega:

Odberateľ – zaeviduje došlú faktúru so samozdanením cez automatické účtovanie 27 DF – Tuzemské samozdanenie § 69.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty