Menu

Tuzemský prenos DP – § 69 ods. 12

V zákone o DPH je mechanizmus tuzemského prenosu daňovej povinnosti ustanovený v § 69 ods. 12 – kovový šrot a odpad, stavebné práce, vybrané poľno-produkty, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny a integrované obvody (ZD 5 000 eur).  
  • Dodanie sa realizuje medzi platiteľmi dane j. dodávateľ a odberateľ musia byť registrovaní pre daň v SR ako platitelia dane.
  • Osobou povinnou platiť DPH bude osoba, ktorá je príjemcom.
  • Dodávateľ nie je povinný v tomto prípade platiť daň (neuplatní si DPH k cene dodaných tovarov/služieb) – vyhotoví faktúru bez DPH.
  • Odberateľ uplatní samozdanenie (uplatní si DPH k cene tovaru/služby, uvedie v daňovom priznaní) a môže si uplatnenú daň odpočítať v súlade so zákonom o DPH.
Slovenský platiteľ dane ABC s. r. o.  vykonal ako subdodávateľ pre iného slovenského platiteľa dane DS, s. r. o.  stavebné práce pri výstavbe výrobnej haly. Celková cena bez DPH za tieto práce bola dohodnutá na 1 650 eur.
  • Platiteľ dane ABC s. r. o. vystaví pre platiteľa dane DS s. r. o. faktúru, ktorá neobsahuje sumu DPH.
  • Platiteľ dane DS s. r. o. je povinný vypočítať z ceny dodanej služby DPH a túto je povinný priznať a zaplatiť prostredníctvom daňového priznania podaného za príslušné zdaňovacie obdobie.
  • Platiteľovi dane DS s. r. o. vzniká v tom istom zdaňovacom období nárok na odpočítanie tejto dane.

Vystavenie odoslanej faktúry:

  • Dodávateľ – vystaví faktúru, kde na položke nastaví typ sumy „OA2“, nulovú sadzbu DPH a KV DPH smeruje do oddielu A2
  • na faktúre uvedie cez záložku Texty povinný text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Ak fakturujete položku s prenosom DP, ktorú evidujete v sklade (napr. vybrané poľno-produkty, kovy a kovové predmety), môžete si na skladovej karte zapnúť voľbu Prenos daňovej povinnosti a program automaticky doplní na faktúre nulovú sadzbu DPH, typ sumy OA2 a pre oddiel A2 vyplní doplnkové informácie. Ak vystavíte faktúra na občana, tak zostane 20 % sadzba dane.

Zaúčtovanie odoslanej faktúry:

Dodávateľ – zaeviduje OF s prenosom daňovej povinnosti (0 % DPH) cez automatické účtovanie 10/S OF – Stav. práce – prenos DP §69 ods.12 písm. j alebo 14 OF – Tuz. prenos DP § 69 ods.12 (A2).

Pokiaľ fakturujete položku ako napr. vybrané poľno-produkty, kovy a kovové predmety, je potrebné pre KV DPH vyplniť doplnkové informácie pomocou šípky pri oddiele KV DPH A2.

Zaúčtovanie došlej faktúry v programe Omega:

Odberateľ – zaeviduje došlú faktúru so samozdanením cez automatické účtovanie 27 DF – Tuzemské samozdanenie § 69.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link