Menu

Účtovanie vratných obalov

Účtovanie vratných obalov

Podľa § 22 ods. 3 zákona o DPH pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.

Daňovníkovi – platiteľovi DPH bola doručená  faktúra za tovar v celkovej sume 650 eur s DPH. Celková suma za tovar s 20 % DPH je 550 eur, suma za vratné obaly je 100 eur.

Zaevidovanie došlej faktúry

 • Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko, doplňte predmet fakturácie,
 • v základe kliknite na „R“. Vo formulári rozpíšte sumu za 20 % DPH a sumu za vratné obaly zaevidujte do
  N – sadzby DPH,
  čo znamená, že suma nevstupuje do DPH.
 • Vyplnený rozpis uložte,
 • vyberte stĺpec PD prípadne doplňte členenie,
 • vyplnený záväzok uložte.

Došlá faktúra s prenosom daňovej povinnosti a iná sadzba DPH + vratné obaly

Výnimku pri evidovaní tvoria faktúry s prenosom daňovej povinnosti s viacerými sadzbami DPH. Pri evidovaní tohto typu faktúry sumu za vratné obaly zaevidujte do 0 sadzby DPH.

Riadok DPH je v tomto prípade správne prednastavený N – nevstupuje do DPH.

 

Mesačná tržba za máj 2022 je v sume 1 450 eur s DPH. Celková suma za tovar s 20 % DPH je 1 400 eur, suma za vratné obaly je 50 eur.

Zaúčtovanie tržby z eKasy

 • V peňažnom denníku v časti Pokladnica zvoľte Príjem,
 • v pravej časti zakliknite voľbu „Doklad z eKasy“,
 • stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a v základe kliknite na „R“
 • v poli % DPH rozpíšte sumu pre 20 % DPH a sumu za vratné obaly zaevidujte do N – sadzby DPH, čo znamená, že suma nevstupuje do DPH,
 • vyplnený formulár uložte.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty