Menu

Úprava dlhodobého majetku po registrácii na platiteľa DPH

Podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty si môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom DPH, odpočítať daň týkajúcu sa majetku, služieb a zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa stala platiteľom. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Podnikateľ má v majetku jeden osobný automobil, ktorý obstaral a zaradil do používania v máji 2020 v hodnote 24 500 eur. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine. Odpisuje sa rovnomerne a účtovný odpis je nastavený UO = DO. V januári 2021 sa podnikateľ stal platiteľom DPH.

Na danej karte majetku pridáme pohyb Zníženie ceny – Uplatnenie DPH.

Doplníme dátum, t. j. deň registrácie DPH, a sumu podľa toho, či máme nárok na plný alebo čiastočný odpočet DPH.

  • Plný odpočet DPH z odpisovaného majetku bude mať platiteľ iba v prípade, ak majetok nadobudol v kalendárnom roku, v ktorom sa stal platiteľom DPH.
  • V prípade odpisovaného majetku nadobudnutého v predchádzajúcich rokoch, pred registráciou, si môže platiteľ dodatočne uplatniť odpočet DPH iba zo zostatkovej ceny majetku. To znamená, že nemá nárok na odpočet DPH z časti majetku, ktorá už bola odpísaná a teda zahrnutá do daňových výdavkov minulých rokov.

Podnikateľ sa stal platiteľom DPH v januári 2021. Má teda nárok na čiastočný odpočet DPH zo zostatkovej ceny, ktorá je vo výške 20 416 eur. DPH z uvedenej ceny je 3 402,67 eur.

V Internom doklade, ktorým sa pohyb zaúčtuje do Evidencie účtovných dokladov, opravíme typ sumy na 30 (tzn. riadok 30 Daňového priznania DPH).

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     1.1.2021

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty