Menu

Úprava dlhodobého majetku po registrácii na platiteľa DPH

Podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty si môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom DPH, odpočítať daň týkajúcu sa majetku, služieb a zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa stala platiteľom. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Podnikateľ má v majetku jeden osobný automobil, ktorý obstaral a zaradil do používania v máji 2020 v hodnote 24 500 eur. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine. Odpisuje sa rovnomerne a účtovný odpis je nastavený UO = DO. V januári 2021 sa podnikateľ stal platiteľom DPH.

Na danej karte majetku pridáme pohyb Zníženie ceny – Uplatnenie DPH.

Doplníme dátum, t. j. deň registrácie DPH, a sumu podľa toho, či máme nárok na plný alebo čiastočný odpočet DPH.

  • Plný odpočet DPH z odpisovaného majetku bude mať platiteľ iba v prípade, ak majetok nadobudol v kalendárnom roku, v ktorom sa stal platiteľom DPH.
  • V prípade odpisovaného majetku nadobudnutého v predchádzajúcich rokoch, pred registráciou, si môže platiteľ dodatočne uplatniť odpočet DPH iba zo zostatkovej ceny majetku. To znamená, že nemá nárok na odpočet DPH z časti majetku, ktorá už bola odpísaná a teda zahrnutá do daňových výdavkov minulých rokov.

Podnikateľ sa stal platiteľom DPH v januári 2021. Má teda nárok na čiastočný odpočet DPH zo zostatkovej ceny, ktorá je vo výške 20 416 eur. DPH z uvedenej ceny je 3 402,67 eur.

V Internom doklade, ktorým sa pohyb zaúčtuje do Evidencie účtovných dokladov, opravíme typ sumy na 30 (tzn. riadok 30 Daňového priznania DPH).

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     1.1.2021

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link