Menu

Vrátenie platby

e-kasa: vrátenie

Pokladničný doklad Vrátenie používame v prípade, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom pôvodný pokladničný doklad bol odoslaný do systému e-kasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.

Vrátenie používame v prípade vrátenia platby za:

 • vrátený tovar,
 • tovar alebo poskytnutú službu pri reklamácií,
 • neposkytnutú službu.

Na doklade vrátenia sme povinný uvádzať pôvodný unikátny identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje.

Doklad musí obsahovať:

 • Pôvodný identifikátor z on-line dokladu – UID z pôvodného dokladu.
 • Pôvodný identifikátor z off-line dokladu – OKP z pôvodného dokladu.
Ak robíme Vrátenie k dokladu, ktorý bol vytvorený ešte pred systémom eKasa, namiesto pôvodného UID sa uvádza pôvodné číslo dokladu.

Vrátenie v programe OMEGA

V programe OMEGA vytvoríme doklad pomocou funkcie Vrátenie, ktorá zabezpečí, že program automaticky prenesie položky z pôvodného dokladu mínusom doplní pôvodný identifikátor dokladu.

Pokladničný doklad Vrátenie vytvoríme:

 • Cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj

Funkciu spúšťame kliknutím na tlačidlo Vrátenie. Táto funkcia nahrádza pôvodnú funkciu – refundácia.

Vrátenie je možné vytvoriť iba z dokladu, ktorý sa nachádza v zozname dokladov v Maloobchodnom predaji a bol vytvorený v systéme e-kasa (má pridelený UID alebo OKP kód). Nastavíme sa na konkrétnu predajku a zvolíme možnosť Vrátenie. Program automaticky vytvorí doklad, ktorý obsahuje položky z pôvodného dokladu v zápornej hodnote. Zároveň automaticky doplní pôvodný identifikátor dokladu – UDI/ OKP z pôvodného dokladu.

Ručné vrátenie slúži pre prípad, ak pôvodný doklad nemáme v zozname predajok alebo bol vytvorený ešte pred systémom e-kasa, teda nemá pridelený UID kód. Pri ručnom vrátení je potrebné nahodiť všetky položky ručne a zároveň doplniť pôvodný identifikátor dokladu.

 • Cez menu Fakturácia – Dodacie listy

Pri evidovaní dokladu Vrátenie pomocou dodacích listov sa pôvodný identifikátor dokladu nachádza v záložke Nastavenie.

Položky, ktoré sa nevracajú je možné v predajke aj dodacom liste odstrániť. V dodacích listoch je zároveň podporená funkcia hromadné mazanie položiek cez Špeciálne funkcie.

V doklade Vrátenie sa môžu nachádzať len položky z pôvodného dokladu. Do Vrátenia nie je možné dopĺňať nové položky, môžeme iba vymazávať nepotrebné položky. Vrátenie evidujeme vždy v zápornej hodnote.
K jednému dokladu je možné vytvoriť viacero pohybov vrátenie. V takomto prípade program OMEGA taktiež vždy automaticky doplní UID/ OKP pôvodného dokladu.

Vrátenie so zľavou – Zľava za položku

Zľava za položku – ak sme na pôvodnom doklade použili zľavu na položke a  k tomuto dokladu vytvárame vrátenie, do dokladu vrátenia sa automaticky prenáša cena po zľave. Údaj o výške a percentne zľavy sa do dokladu neprenáša a výšku zľavy nie je možné zmeniť. Meniť môžeme iba predajnú cenu a množstvo.

Pri dokladoch vytvorených cez Maloobchodný predaj môže dôjsť pri výpočte konečnej ceny položky po zľave k centovým rozdielom medzi vrátením a pôvodným predajným dokladom.
 

Vrátenie so zľavou – Zľava za doklad

Zľava za doklad – ak je na pôvodnom doklade použitá zľava za doklad, pri vytváraní pohybu vrátenie program automaticky nerozpočítava zľavu na položkách. Z dokladu je potrebné zľavu za doklad vymazať a následne ručne upraviť cenu položiek.

Vrátenie s preddavkom

Ak v Maloobchodnom predaji robíme vrátenie k dokladu, na ktorom bol pôvodne odpočet zálohy,  do pohybu vrátenia sa položka odpočtu zálohy neprenesie. Odpočet zálohy nie je možné do pohybu vrátenie zaevidovať ani ručne.

Ručné vrátenie v programe OMEGA

Funkcia Ručné vrátenie slúži na vytvorenie vrátenia k dokladom, ktoré sa nenachádzajú v programe OMEGA alebo boli vystavené pred systémom e-kasa.

Ručné vrátenie využijeme aj v prípade vrátenia k dokladom, ktoré boli vytvorené v starom roku.
Funkcia Ručné vrátenie je podporená :

 • v menu Fakturácia – Maloobchodný predaj a
 • v menu Fakturácia – Dodacie listy.

V prípade, ak ste v zozname dokladov nastavený na doklade, z ktorého nie je možné urobiť Vrátenie (napr. opravný doklad, doklad nebol vytvorený v systéme e-kasa), program automaticky ponúkne len možnosť Ručné vrátenie.

Po zvolení funkcie sa otvorí formulár, ako pri štandardnom vytváraní Predajky/Dodacieho listu. Po pridaní položiek je potrebné zadať aj pôvodný identifikátor dokladu.

Pôvodný identifikátor dokladu je povinný údaj. Užívateľ je povinný tento údaj uviesť a vyplniť v tomto prípade ručne.
 

Vrátenie tovaru/služby s vratným obalom

Podmienky vrátenia pri vratných obaloch sú :

 • ak na pôvodnom pokladničnom doklade je vratný obal v kladnej hodnote (ide o predaj), tak v prípade vrátenia sa prenášajú vratné obaly v zápornej hodnote,
 • ak je na pôvodnom doklade vratný obal v zápornej hodnote (ide o vrátenie obalu), tak pri vystavovaní pokladničného dokladu Vrátenie sa táto položka neprenáša. Je to z dôvodu, že v pôvodnom doklade nám už zákazník vrátil vratný tovar.

Pôvodný doklad

 

Vrátenie

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link