Menu

Zápisník užívateľských textov

Zápisník užívateľských textov nájdete v menu Číselníky. Tu si môžete vyplniť texty, ktoré najčastejšie využívate.

V jednotlivých evidenciách je možné vstúpiť do Zápisníku užívateľských textov cez tlačidlo lupy, ktoré sa nachádza vedľa niektorých polí. Užívateľské texty zadané prostredníctvom Číselníkov ostanú v programe zapamätané a môžete ich opakovane využívať napríklad pri evidovaní nového pracovného pomeru.

Máte väčší počet textov a ťažko sa Vám vyhľadávajú? Pomôžte si funkciami hľadaj alebo filtruj. Do riadku Nájdi stačí začať písať názov textu a program Vám daný užívateľský text vyhľadá.

Navyše už nemusíte podobné texty prácne celé prepisovať. Stačí si text skopírovať z už vytvoreného cez tlačidlo Kópia a podľa potreby upraviť.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               26.06.2020   

 

 

 

 

KROS
Copy link