Menu

Je možné v jednom PC nainštalovať viac programov ALFA plus s rôznymi licenciami?

Áno. Ďaľšiu inštaláciu vykonáte rovnakým spôsobom ako ste vykonali prvú inštaláciu programu ALFA plus. Ak už máte v počítači nainštalovaný program ALFA plus, počas ďalšej inštalácie sprievodca v prvom kroku ponúkne dve možnosti: Aktualizácia (oprava existujúcej verzie) alebo Nová inštalácia. Po potvrdení voľby „Nová inštalácia“ bude program nainštalovaný na nové miesto s označením priečinka ALFA plus2 (C:\Program files (x86)\KROS\ALFA plus2).

KROS
Copy link