Menu

Bločky – načítanie do aplikácie a stiahnutie do OMEGY

Bločky – načítanie do aplikácie a stiahnutie do OMEGY

Využite online riešenie a vyhnite sa tak ručnému triedeniu dokladov a prepisovaniu množstva údajov, navyše v časovej tiesni pred uzávierkou. Ušetríte si čas a získate ešte oveľa viac. Stačia na to dva kroky. 

 1. Naskenovanie QR kódov dokladov z eKasy do aplikácie Bločky.
 2.  Stiahnutie dokladov priamo do OMEGY a hromadne rozúčtovanie.

Používanie aplikácie Bločky

V mobile sa prihlásime do KROS Fakturácie rovnakým účtom ako do iných KROS aplikácií (napr. ELIS, MY JOB, KROS účet, atď.). Vytvoriť nový účet použijeme iba ak ešte nepoužívame žiadnu aplikáciu. 

Vyberieme si aplikáciu Bločky

 

Načítať môžeme doklady za nákup tovaru/služieb alebo vrátenie tovaru, doklad za inkaso faktúr či úhradu dobropisov.

V nasledujúcom kroku vyberieme, či pri nákupe prebehla Platba v hotovosti alebo Platba kartou, nakoľko táto informácia sa v QR kóde nenachádza.

 

 

Ďalšie praktické funkcie aplikácie:

 • Naskenované bločky pridané do aplikácie sa automaticky zotriedia podľa dátumu
 • V časti Hľadať doklad vyhľadáme podľa partnera alebo sumy.
 • Údaje bločku v aplikácií nemožno meniť.
 • Doklad môžeme opakovane z aplikácie vymazať a naskenovať nanovo (ak napríklad potrebujeme zmeniť spôsob platby, alebo doklad nepatrí do danej firmy).
 • Aplikácia kontroluje duplicity, takže v rámci jednej firmy doklad naskenujeme len raz.

Stiahnutie dokladov z aplikácie do OMEGY

Podmienkou pre správne prepojenie je zhodné IČO v KROS Fakturácii a v OMEGE.

Pred prvým sťahovaním bločkov v programe OMEGA v menu Evidencia – Účtovné doklady klikneme na funkciu Stiahni z KROS Fakturácie a zvolíme Nastavenia.

Následne klikneme na funkciu Stiahni bločky.

Rovnakú funkciu nájdeme aj v zjednodušených evidenciách (napr. Pokladničná kniha, Kniha interných dokladov, atď.). Využívať ich môžeme, ak máme ako používateľ OMEGY prístup do EUD a zároveň zapnuté Povoliť import údajov.

Zobrazí sa formulár na prihlásenie a OMEGA vyhľadá v KROS Fakturácií firmu s rovnakým IČOM. Prepojenie sa nevykoná, ak v KROS Fakturácií nie je firma so zhodným IČOM alebo sme sa prihlásili pod nesprávnym kontom. Upozorňujúca hláška nám ponúkne link na prihlásenie pod iným kontom.

Ak program nájde v KROS Fakturácií viac firiem s rovnakým IČOM, vyberieme tú firmu, z ktorej ideme bločky importovať.

 

Ako sa bločky načítajú do OMEGY

Naimportovať do účtovníctva vieme doklady v tuzemskej mene, pričom novo naimportované doklady sa v OMEGE označia, ostatné doklady sa odznačia.

Podľa toho, či nakupujeme na firmu (teda na bločku je IČO nakupujúceho) a tiež podľa znamienka pri sume dokladu, sa bločky naimportujú do OMEGY nasledovne: 

 •  Kladný bloček bez IČA firmy – výdaj (nákup tovaru/služby).
 • Záporný bloček bez IČA firmy – príjem (storno  nákupu).
 • Kladný bloček s IČOM firmy – príjem (inkaso odberateľskej faktúry).
 • Záporný bloček s IČOM firmy – výdaj (úhrada odoslaného dobropisu).

 Podľa typu platby bude doklad zapísaný do okruhu PD (platený v hotovosti) alebo do okruhu ID (platený kartou).

 

Dátumy na stiahnutých dokladoch, ktoré patria do obdobia v OMEGE už uzavretého uzávierkou DPH, sa upravia na dátumy do nasledujúceho neuzavretého obdobia.

 

Program pri stiahnutí upozorní  ak doklady nenaimportoval, lebo bol celý rok uzatvorený uzávierkami DPH a uzávierkou účtovníctva, a tiež že treba skontrolovať doklady, ktoré sú s nulovou hodnotou.Zoznam stiahnutých dokladov, vrátane upozornení, sa uloží do priečinku Omega/Temp po každom importe.

Takto stiahnuté pokladničné doklady alebo interné doklady hromadne rozúčtujeme pomocou funkcie Rozúčtovanie dokladov, podobne ako faktúry siahnuté z ELIS alebo naimportované z iných softvérov.

KROS
Copy link