Menu

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti sa vykonáva v rozsahu na najviac 10 hodín týždenne a uzatvára sa maximálne na 12 mesiacov. Odmena je splatná najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po vykonaní práce.

Evidencia v OLYMPE

Dohodu o pracovnej činnosti zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj.

Pravidelný a nepravidelný príjem

Sociálna poisťovňa posudzuje spôsob vyplácania príjmov, preto môže byť dohoda uzatvorená na:

  • pravidelný príjem,
  • alebo nepravidelný príjem.

Pri pravidelnom príjme je odmena za vykonanú prácu splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Z toho vyplýva, že dohody, pri ktorých po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi odmenu v bežný alebo nasledujúci mesiac, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom.

Nepravidelný príjem je príjem, ktorý nie je vyplácaný na pravidelnej mesačnej báze. Odmena je splatná za dlhšie časové obdobie, napr. raz za 2 mesiace, štvrťročne, polročne, po skončení práce.

DPČ, ktorá vznikne aj skončí v tom istom kalendárnom mesiaci je považovaná vždy za dohodu s nepravidelným príjmom. DPČ uzatvorená na dlhšie obdobie ako je jeden kalendárny mesiac, sa vždy považuje za pravidelný príjem.

Prihlasovanie do zdravotnej poisťovne

Fyzické osoby pracujúce na základe dohody o pracovnej činnosti sú povinné odvádzať zdravotné poistenie. V prípade, ak dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na celé obdobie trvania dohody. To znamená, že ak dohodár pracuje napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási ku dňu zániku dohody.

V takomto prípade u dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Vznik a zánik ZP cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracované dni neoznačíte.

Ak dohodár nevykonáva prácu súvisle aspoň 5 dni v týždni po sebe, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni.

U dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracovaní dni označíte a v kalendári vyklikáte odpracované dni v danom mesiaci.

Fyzické osoby pracujúce na DPČ s priznaným starobným, predčasným, invalidným, invalidným výsluhovým a výsluhovým dôchodkom s dovŕšeným dôchodkovým vekom, neplatia odvod do zdravotnej poisťovne. Týmto dohodárom ZP v Personalistike nepridávajte.

Mzda dohodára

U dohodára, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné v roku 2021 dodržať minimálnu hodinovú mzdu 3,580 Eur/hod.

U mesačne odmeňovaného dohodára sa v roku 2021 sleduje minimálna mesačná mzda 623 Eur/mesačne (prepočítaná podľa úväzku).

Pri DPČ použijete základnú zložku mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môžu na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Do výšky príjmu 200 € dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak príjem dohodára prekročí 200 €, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.    

Na základe tejto evidencie vytvorí OLYMP prihlášku do Sociálnej poisťovne. Vykazovanie na RLFO :

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                         21.06.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link