Menu

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti sa vykonáva v rozsahu na najviac 10 hodín týždenne a uzatvára sa maximálne na 12 mesiacov. Odmena je splatná najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po vykonaní práce.

Evidencia v OLYMPE

Dohodu o pracovnej činnosti zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj.

Pravidelný a nepravidelný príjem

Sociálna poisťovňa posudzuje spôsob vyplácania príjmov, preto môže byť dohoda uzatvorená na:

  • pravidelný príjem,
  • alebo nepravidelný príjem.

Pri pravidelnom príjme je odmena za vykonanú prácu splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Z toho vyplýva, že dohody, pri ktorých po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi odmenu v bežný alebo nasledujúci mesiac, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom.

Nepravidelný príjem je príjem, ktorý nie je vyplácaný na pravidelnej mesačnej báze. Odmena je splatná za dlhšie časové obdobie, napr. raz za 2 mesiace, štvrťročne, polročne, po skončení práce.

DPČ, ktorá vznikne aj skončí v tom istom kalendárnom mesiaci je považovaná vždy za dohodu s nepravidelným príjmom. DPČ uzatvorená na dlhšie obdobie ako je jeden kalendárny mesiac, sa vždy považuje za pravidelný príjem.

Prihlasovanie do zdravotnej poisťovne

Fyzické osoby pracujúce na základe dohody o pracovnej činnosti sú povinné odvádzať zdravotné poistenie. V prípade, ak dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na celé obdobie trvania dohody. To znamená, že ak dohodár pracuje napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási ku dňu zániku dohody.

V takomto prípade u dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Vznik a zánik ZP cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracované dni neoznačíte.

Ak dohodár nevykonáva prácu súvisle aspoň 5 dni v týždni po sebe, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni.

U dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracovaní dni označíte a v kalendári vyklikáte odpracované dni v danom mesiaci.

Fyzické osoby pracujúce na DPČ s priznaným starobným, predčasným, invalidným, invalidným výsluhovým a výsluhovým dôchodkom s dovŕšeným dôchodkovým vekom, neplatia odvod do zdravotnej poisťovne. Týmto dohodárom ZP v Personalistike nepridávajte.

Mzda dohodára

U dohodára, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné v roku 2021 dodržať minimálnu hodinovú mzdu 3,580 Eur/hod.

U mesačne odmeňovaného dohodára sa v roku 2021 sleduje minimálna mesačná mzda 623 Eur/mesačne (prepočítaná podľa úväzku).

Pri DPČ použijete základnú zložku mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môžu na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Do výšky príjmu 200 € dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak príjem dohodára prekročí 200 €, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.    

Na základe tejto evidencie vytvorí OLYMP prihlášku do Sociálnej poisťovne. Vykazovanie na RLFO :

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                         21.06.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty