Menu

Inštalovanie programu CENKROS 4

Program CENKROS 4 si viete stiahnuť na našej internetovej stránke v sekcií aktualizácia programu CENKROS 4, kde je vždy k dispozícií najnovšia verzia.

Po spustení inštalačného súboru sa Vám zobrazí okno s nápisom Pripravuje sa inštalácia… a po chvíli sa zobrazí inštalátor programu CENKROS 4 – sprievodca, ktorý informuje, ako bude inštalácia v ďalších krokoch prebiehať.

V ďalšom kroku sa zobrazia Licenčné podmienky programu. Pre pokračovanie v inštalácií je potrebné zaškrtnúť, že súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy. V prípade, že necháte zaškrtnutú možnosť “Nesúhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy”, tak inštalácia programu bude ukončená.

Na záver je potrebné nadefinovať cieľové adresáre pre CENKROS 4 – programové a dátové súbory programu. Umiestnenie je už prednastavené a upravte ho iba v prípade, že Vám nevyhovuje (napr. z dôvodu malého miesta na disku C:).

Po zobrazení oznamu o úspešnej inštalácií sa na pracovnej ploche zobrazí ikona programu CENKROS 4. Dvojklikom spustíte program a zadáte licenčné číslo, ktoré nájdete v Zóne pre klienta.

KROS
Copy link