Menu

Zmena pracovnej zmluvy z doby určitej na neurčitú

Zamestnávateľ sa rozhodol zamestnancovi predĺžiť pracovný pomer z určitej doby na dobu neurčitú. Prinášame Vám návod ako postupovať.

Zamestnanec pracuje v organizácii na Hlavný pracovný pomer. Pracovnú zmluvu má uzatvorenú na dobu určitú do 31. 5. 2022. Zamestnávateľ mu predlžuje pracovný pomer na dobu neurčitú.  

Ak sa od vzniku pracovného pomeru čokoľvek zmení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu pracovnej zmluvy ( Personalistika – Pracovné pomery – Pracovný pomer tlačidlom Pridaj -Zmena zmluvy). Zadáte v nej dátum vzniku zmeny. Zobrazia sa údaje z pôvodného pracovného pomeru. Prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej pracovnej zmluve. V našom prípade označíte, že sa predlžuje pracovný pomer na dobu neurčitú.

Ak by sa pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú predlžoval opätovne na určitú dobu, označíte voľbu Uzatvorenie na dobu určitú a doplníte nový dátum.

Po potvrdení zmeny pracovnej zmluvy sa zobrazí hláška na kontrolu zadaných údajov:

Pri predĺžení pracovného pomeru na dobu neurčitú sa po potvrdení tlačidla Áno pridá Zmena pracovnej zmluvy bez vyplneného dátumu ukončenia a vymaže sa dátum ukončenia aj v pôvodnej pracovnej zmluve.  Ak ste mali zadaný aj dátum ukončenia v zdravotnej poisťovni (v Personalistike na karte Zdravotné poistenie) a v zobrazenej hláške označíte voľbu „Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist.“, program vymaže dátum ukončenia zdravotnej poisťovne.

Pri predĺžení pracovnej zmluvy opäť na dobu určitú program po potvrdení tlačidla Áno posunie dátum ukončenia v pôvodnej pracovnej zmluve na nový dátum ukončenia podľa pridanej zmeny pracovnej zmluvy. Ak ste mali zadaný aj dátum ukončenia zdravotnej poisťovne a označíte voľbu „Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist.“, program pridá nový dátum ukončenia na karte Zdravotné poistenie.

 

 Zmenu pracovnej zmluvy si môžete vytlačiť cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve. Voľbu Zobraziť dokument platný v zadanom období na záložke Nastavenia dokumentu odporúčame neoznačiť. Ak voľba nie je označená, zobrazia sa len dokumenty, ktorých platnosť začína v aktuálnom období.

Hľadáte odpovede aj na iné témy, ktoré vás zaujímajú? Navštívte Často kladené otázky na našom webe, kde nájdete odpovede na ďalšie otázky, s ktorými sa v praxi stretávate.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                    26.5.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty