Menu

Legislatívna TOUR 2022/2023

Zimné online konferencie

 

Prax verzus mzdová legislatíva v roku 2022

26. 10. – 27. 10. 2022

Uzávierka účtovníctva a zmeny v legislatíve 2023

7. 12. – 8. 12. 2022

Legislatívne novinky v mzdovej učtárni 2023 a RZD

25. 1. – 27. 1. 2023

DPPO 2022 a zmeny v DPH

7. 2. – 8. 2. 2023

Konferencia: Uzávierka účtovníctva a zmeny v legislatíve 2023

Ani tento rok nebudú na Legislatívnej TOUR chýbať zaujímaví hostia priamo z ministerstva financií. Na 2. konferencii vám pripomenieme, ako postupovať pri uzávierkových prácach, vytvoriť rok 2023 v OMEGE či evidovať doklady na prelome rokov. Prevedieme vás kompletnou inventarizáciou majetku a záväzkov. Daňová poradkyňa predstaví pripravované legislatívne zmeny od roku 2023. Nezabudneme ani na daňové priznanie motorových vozidiel.

Tip pre vás:

Ak ste členom KROS Academy, uplatnite si zľavu 20 %. S Balíkom podpory ŠTANDARD ušetríte tiež 20 % a s balíkom PRÉMIUM až 50 %.

Forma

Online prezentácia

Cena za konferenciu

147 € (176,40 s DPH)

Z

Navyše získate

Materiály + videozáznam

Školitelia, paragrafy a skúsenosti z praxe

S odborníkmi  z MF SR, daňovými poradcami a audítorkou si posvietime na paragrafy a skúsení krosácki lektori priblížia, ako fungujú naše programy a v čom vám môžu pomôcť.

Všetko online aj niečo navyše

Jednoduchšie sa to nedá. Stačí si poznačit termín do kalendára, uvariť dobrú kávu a spustiť živé vysielanie. Ak to nestihnete naživo, máme plán B. So vstupenkou získate aj videozáznam a materiály plné príkladov.

1. deň

7. 12. 2022
Streda

}

08:30

trvanie
135 minút

Eva Vojteková

špecialistka programu OMEGA

Uzávierka účtovníctva a prechod do nového roka

Koniec roka nám už opäť klope na dvere a s ním aj uzávierkové obdobie. Spolu si pripomenieme, ako uzatvoriť účtovníctvo a vykonať prechod do nového roka. Dozviete sa:

 • ako vytvárať rezervy a opravné položky,
 • na čo nezabudnúť pri nevyfakturovaných dodávkach,
 • ako skontrolovať časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • ako si vytvoriť rok 2023 a preniesť vybrané evidencie,
 • ako zaúčtovať faktúry na prelome rokov.
}

10:45

trvanie
15 minút

Prestávka

}

11:00

trvanie
45 minút

Mária Lašová Turská

špecialistka programu OMEGA

Digitalizácia účtovníctva v OMEGE

Rok 2022 bol významný pre účtovníctvo nielen z pohľadu legislatívnych zmien, ale z pohľadu administrácie a archivácie dokladov. Od 1. 1. 2022 bola schválená novela o digitalizácii účtovníctva. Čo všetko sa za tým skrýva? Pozrite sa s nami, ako pracovať digitálne a zároveň si ušetriť prácu.
Zoznámte sa s:

 • umelou inteligenciou ELIS,
 • importom pokladničných dokladov,
 • fakturáciou a skladom online,
 • Digitálnym archívom.
}

11:45

trvanie
45 minút

Obedná prestávka

}

12:30

trvanie
135 minút

Anna Chabadová

špecialistka programu OMEGA

Kontrola a inventarizácia účtových tried

Každý chce mať prehľad o svojom majetku. Zodpovedá to, čo vidíte vo svojom účtovníctve aj skutočnosti? Túto otázku vyrieši inventarizácia majetku a záväzkov, pomocou ktorej zistíte ich účtovný a skutočný stav.
Ukážeme si:

 • ako kontrolovať účtovníctvo,
 • porovnanie skutočného a účtovného stavu majetku, banky, pokladnice,
 • ako ste na tom s pohľadávkami a záväzkami voči vašim partnerom.
 • kedy a prečo vznikajú rozdiely v inventarizácii.

2. deň

8. 12. 2022
Štvrtok

}

8:30

trvanie
90 minút

Kristína Tašková

daňová poradkyňa

Legislatívne novinky od roku 2023 s daňovou poradkyňou

Rok 2022 bol opäť bohatý na novely daňových zákonov. Už schválené, ale i navrhované zmeny by od 1. januára 2023 mali prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia a zároveň bojovať proti daňovým únikom. Buďte pripravení a pozrite si s nami prehľad najdôležitejších úprav v nasledovných zákonoch:

 • zákon o dani z príjmov,
 • zákon o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon o správe daní (daňový poriadok),
 • zákon o účtovníctve.
}

10:00

trvanie 15 minút

Prestávka

}

10:15

trvanie
60 minút

Peter Horniaček

vedúci oddelenia DZP na MF SR

Oslobodenie nepeňažného príjmu do 500 eur – prvýkrát v roku 2022

Je oslobodenie nepeňažného príjmu možnosť alebo povinnosť? A je nepeňažným príjmom aj súkromné využívanie majetku? V roku 2022 môžu zamestnávatelia prvýkrát oslobodiť zamestnancovi nepeňažný príjem, a to až do výšky 500 eur. Finančné riaditeľstvo vydalo k problematike usmernenie, ktorého aplikáciu v praxi vám vysvetlí priamo hosť z ministerstva financií.
}

11:15

trvanie 60 minút

Obedná prestávka

}

12:15

trvanie 60 minút

Iveta Demčáková

audítorka

Nevyfakturované dodávky verzus rezervy a časové rozlíšenie

Ako v účtovníctve ku koncu účtovného obdobia správne vyčísliť všetky náklady a výnosy? Na základe akých kritérií priradiť správne náklady a výnosy tak, aby naša účtovná závierka verne a pravdivo prezentovala výsledok hospodárenia? Spoločne si vysvetlíme základné princípy a metódy vo väzbe na:

 • nevyfakturované dodávky,
 • rezervy,
 • účty časového rozlíšenia.
}

13:15

trvanie
15 minút

Prestávka

}

13:30

trvanie 60 minút

Anna Chabadová

špecialistka programu OMEGA

Ako na DPMV v OMEGE?

Daňové priznanie k motorovým vozidlám podávame len raz ročne. Pripomeňme si všetky dôležité kroky pre jeho správne vytvorenie. Aj tento rok si na praktických príkladoch ukážeme, ako OMEGA jednoducho vytvorí daňové priznanie.
Pozrieme sa na to:

 • ako správne zaevidovať automobily v programe,
 • čo všetko OMEGA robí automaticky,
 • ako vypočítať daň za ťahač, náves a elektromobil,
 • uplatnenie 2 rôznych sadzieb dane počas 1 zdaňovacieho obdobia,
 • ako evidovať používanie súkromného automobilu na služobné účely.
KROS
O nás
Blog
Kontakty