Menu

Zálohové faktúry

Zálohová faktúra, v praxi nazývaná aj predfaktúra alebo preddavková faktúra, je doklad, na základe ktorého žiada dodávateľ od odberateľa platbu vopred za dodanie tovaru, či poskytnutie služby. Vystavíte ju jednoducho a rýchlo v KROS Fakturácií.

Vystaviť zdarma

Dodávateľ sa vystavením predfaktúry snaží vyhnúť nezaplatenej faktúre, pohľadávke v účtovníctve. Zálohová faktúra nie je účtovným ani daňovým dokladom a zákon neupravuje jej povinné náležitosti. Až po zaplatení preddavkovej faktúry, respektíve pripísaní peňazí na účet, vystavuje dodávateľ faktúru, ktorú si obe strany dajú do účtovníctva.

Kedy sa oplatí vystaviť preddavkovú faktúru?

Zákon neustanovuje, kedy a v ktorých prípadoch má dodávateľ povinnosť vystaviť zálohovú faktúru. Je to len na rozhodnutí samotného dodávateľa produktu či služby. Najčastejšie ide o situácie, keď predávajúci požaduje platbu vopred z nasledovných dôvodov:
• ide o nového odberateľa, s ktorým zatiaľ nemá skúsenosti,
• ide o klienta, ktorý nezvykne platiť za tovary alebo služby včas,
• jedná sa o tovar alebo službu vyššej hodnoty,
• je predpoklad, že dodanie tovaru bude trvať dlhšiu dobu,
• dodávateľ potrebuje finančné prostriedky na zabezpečenie materiálu pre dodávku tovaru odberateľovi,
• dodávateľ nechce v účtovníctve evidovať neuhradené faktúry a nechce odviesť DPH z tovarov a služieb, ktoré neboli uhradené.

Vzor zálohovej faktúry

Keďže zákon nestanovuje povinnosť vyhotoviť preddavkovú faktúru, neupravuje ani povinné náležitosti, ktoré by mala obsahovať. Prehľadný vzor zálohovej faktúry sa nachádza v hornej časti tejto web stránky. Vystaviť si predfaktúru môžete aj vy zadarmo v KROS Fakturácií.
Na zálohovej faktúre by nemali chýbať tieto údaje:
• označenie, z ktorého je jasné, že ide o preddavkovú alebo zálohovú faktúru,
• identifikačné údaje dodávateľa i odberateľa,
• dátum vystavenia a splatnosti predfaktúry,
• výška preddavku.
Po úhrade preddavkovej faktúry zákazníkom nasleduje vyhotovenie faktúry za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, prípadne faktúry k prijatej platbe, ktorú však vystavuje len platiteľ DPH.

Predfaktúry a DPH

Zálohovým faktúram by mali venovať pozornosť obzvlášť platitelia DPH. V okamihu úhrady predfaktúry im vzniká daňová povinnosť z prijatej platby. Keďže preddavková faktúra neobsahuje sumu DPH, musí platiteľ DPH vystaviť „ostrú“ faktúru, alebo faktúru k prijatej platbe. V prípade, že dodá tovar či poskytne službu do 15 dní od prijatia platby, vystaví „ostrú“ faktúru za tovar alebo službu. Z tejto faktúry odpočíta zo sumy na úhradu výšku zaplateného preddavku.
Ak dodávka tovaru alebo služby neprebehne do 15 dní, vystaví dodávateľ faktúru k prijatej platbe a je povinný z prijatého preddavku odviesť DPH. Suma preddavku tvorí základ DPH. Zálohové faktúry sa neuvádzajú v daňovom priznaní k DPH a ani v kontrolnom výkaze k DPH.
Neplatiteľ DPH to má jednoduchšie. Nemá povinnosť odviesť DPH z preddavku, len vystaviť „ostrú“ faktúru v čase dodania tovaru alebo poskytnutia služby zákazníkovi.

Ako zaúčtovať zálohovú faktúru?

Preddavkové faktúry nie je možné účtovať, len evidovať. Zaúčtujeme len ich úhradu. Do účtovníctva dodávateľa i odberateľa sa teda dostávajú až v momente úhrady. Prijatý preddavok sa zaúčtuje v podvojnom účtovníctve nasledovne:
• vystavenie zálohovej faktúry, ktorá sa neúčtuje,
• prijatie preddavku,
• vyhotovenie faktúry k prijatej platbe a jej zaúčtovanie,
• vystavenie „ostrej“ faktúry a jej zaúčtovanie.

Vyskúšajte zálohové faktúry v KROS Fakturácií

Vyskúšať zadarmo

Používatelia odporúčajú KROS Fakturáciu

Aktívne používame KROS Fakturáciu od Vašej spoločnosti – skvelá aplikácia, ktorá poskytuje bežnému užívateľovi rýchle, ľahké a najmä vždy online riešenie pre vystavovanie faktúr, avšak za mňa je najhodnotnejšia práve funkcia automatického párovania úhrad priamo v aplikácií. Čiže bežný klient má vždy prehľad o stave pohľadávok bez toho aby mu účtovník čokoľvek s oneskorením musel zasielať. Verím že čoskoro bude funkčná aj druhá strana párovania a teda párovanie došlých faktúr. A priamo import faktúr do OMEGY na jeden klik.

Ing. Jana Sprušanská, CA, Senior účtovník, audítor

Super, možno by som chcela aby bolo trochu výraznejšie vidieť fakturačné údaje, kto FA vystavil. Možnosť doplniť záverečný text a forma úhrady... Inak za mňa super 🙂

Hanka

Som čerstvý živnostník bez skúseností a fakturujem druhý krát v živote a ... podarilo sa! Ďakujem 🙂

Je to skvelý program!

Veľmi sa mi páči prostredie.

KROS
O nás
Blog
Kontakty