Menu

BLOG

KROS Fakturacia

Zberná faktúra

Zberná faktúra

Fakturujete svojim klientom viac dodaní tovaru v jednom mesiaci a dohodli ste sa na fakturovaní jednou faktúrou? Na zjednodušenie fakturovania...
Posielanie upomienok

Posielanie upomienok

B Posielanie upomienok Chcete vášmu partnerovi pripomenúť neuhradenú faktúru? Už s balíkom PRO viete posielať upomienky manuálne, aj automaticky....
KROS