Menu
 1. CENKROS
 2. Nová verzia CENKROS 4

LETNÁ VERZIA CENKROS 4

S novými funkciami

  

Doprajte si najnovšiu verziu s funkciami, ktoré zjednodušia vašu prácu. Rozpočet s nimi vytvoríte oveľa rýchlejšie.

 • Dohľadanie práce podľa materiálu
 • Hromadná aktualizácia zákazky pomocou Materiálov online
 • Aktualizované ceny a nové technológie od 1. 7. 2023

 

Stiahnuť verziu 2023/II

Aktualizované ceny materiálov

Nové technológie

 

U

Dohľadanie práce podľa materiálu

Hromadná aktualizácia zákazky

Pozrite si ochutnávku noviniek verzie 2023/II

Dohľadanie práce podľa materiálu

Častokrát pri tvorbe rozpočtu nastáva situácia, že rozpočtár vie, aký materiál sa bude využívať na stavbe, ale nevie, aká práca z cenníkovej databázy prislúcha danému materiálu. Preto prinášame funkciu Dohľadanie prác podľa materiálu. Nová funkcia v cenníkovej databáze CENEKON ponúkne vhodné položky prác k danému materiálu. Rýchlejšie tak vytvoríte správny rozpočet.

Hromadná aktualizácia zákazky pomocou Materiálov online

V dnešnej dobe pre tvorbu rozpočtu používate okrem položiek databázy CENEKON aj položky z databázy Materiály online. Ak boli rozpočty tvorené aj pomocou položiek Materiálov online, nemali ste možnosť hromadne aktualizovať tieto položky. V novej verzii prinášame možnosť aktualizovať zákazku aj pomocou databázy Materiály online. Rýchlo tak dotiahnete ceny predajcov a výrobcov do zadania.

ONLINE Cenníková databáza sa rozrastá o ďalšie informácie

Je dôležité mať správne informácie včas a ideálne v akomkoľvek okamihu. Preto v aplikácii ONLINE Cenníková databáza pre materiály v databáze CENEKON dopĺňame informáciu o cene dopravy. Zákazník tak bude mať informáciu o kompletnej cene materiálu, ktorá sa skladá z nákupnej ceny a ceny dopravy.

KROS Priebeh výstavby sa rozrastá o nové funkcie aj vďaka vám

Naše aplikácie chceme tvoriť pre zákazníkov a hlavne so zákazníkmi.
Preto sme na základe používania zapracovali požiadavky zákazníkov:

 

 • Do exportu Súpisu prác pribudla možnosť exportovať Prestavané celkom – výkon, cena, %.
 • Do exportu podkladov pre fakturáciu sme pridali číslovanie strán.
 • Pribudol panel Sumárne údaje. Obsahuje prehľad prestavanosti stavby.
 • Podporené hromadné označovanie položiek pomocou SHIFT+klik. Označovanie je rovnako podporené aj v okne Výkaz výmer v obdobiach.

Novinky a zmeny v databáze CENEKON

Po mimoriadnej aprílovej databáze, ktorá bola zameraná hlavne na zmenu cien vám v letnej verzii okrem aktualizovaných cien prinášame aj výnimočné množstvo nových položiek konštrukcií a prác. Dôraz sme kládli najmä na zelené technológie a vaše konkrétne požiadavky. 

 

Tepelné čerpadlá a solárne systémy

Tepelné čerpadlá sú čoraz častejšie využívanou modernou technológiou pre ohrev vody, vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie. Preto bolo našim cieľom spracovať položky prác a materiálov tepelných čerpadiel čo najkomplexnejšie. Po systéme vzduch-voda, ktorý je v databáze od januára,  pribudli systémy voda-voda a zem-voda od STIEBEL ELTRON. Obdobným prípadom sú solárne systémy určené pre ohrev teplej vody. Okrem samotných plochých a trubicových solárnych kolektorov nájdete v databáze aj potrebné príslušenstvo ako rôzne armatúry, čerpadlá, regulátory a snímače.

 

Ďalšie práce pre TZB a vonkajšie kanalizácie

Do databázy ďalej pribudli položky pre podlahové vykurovanie HERZ, kotly na tuhé palivo 5. emisnej triedy, merače tepla a vodomery s diaľkovým zberom údajov ENBRA, náhrady za liatinové vykurovacie telesá a montážne systémy pre upevnenie potrubí. Revíziou prešli taktiež prefabrikované betónové kanalizačné šachty.

 

Hrubá stavba a povrchové úpravy

Sortiment murív a priečok z keramických tehál POROTHERM, BRITTERM a HELUZ bol doplnený o chýbajúce hrúbky a pevnosti. Novinkou sú murivá z tehál POROTHERM Profi TB plnených minerálnou vlnou pre viacpodlažné budovy. Do cenníka 766 Stolárske konštrukcie sme dopracovali položky pre zelené vegetačné steny. Práce sú vyhotovené pre rôzne typy podkladných konštrukcií.

 

Pozemné komunikácie

Veľkoformátová dlažba do exteriéru je stále bežnejšia a preto sme do databázy pridali nové položky betónovej dlažby kladenej pomocou vákuového zdvíhacieho zariadenia. Spomaľovacie prahy pre cesty boli rozšírené o oblé a hranaté spomaľovacie vankúše.

 

Vybrané remeslá

Cenník zasklievania prešiel výraznou rekonštrukciou. Zjednodušili sme navigáciu, doplnili zasklievanie izolačným trojsklom a polykarbonátovými doskami a odstránili viaceré ďalšie nedostatky. V tvrdých krytinách došlo k zmene sortimentu a názvov z dôvodu fúzie spoločností TONDACH a WIENERBERGER. Zmeny nastali aj v svetlovodoch a svetlíkoch. Do položiek bol zaradený široký sortiment svetlovodov FAKRO a svetlíkov VELUX.

 

Špeciálne práce

Cenník 800-2 Zvláštne zakladanie objektov sme rozšírili o stabilizácie podkladu geomrežami z polyesteru s vyššou pevnosťou v ťahu. V položkách ochrany proti padaniu skál pribudli možnosti výberu oceľovej siete s vpletenými lanami a polypropylénovej georohože vystuženej oceľovou sieťou.

 

Materiály

Do Cenníka materiálov boli pridané nielen materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie, ale i ďalší sortiment, napr. kompozitné výstuže a KARI siete od TESLA FIBEROX a optické káble s príslušenstvom od KRUGEL EXIM. Materiály online sú aktualizované a dopĺňané priebežne počas celého roka a momentálne obsahujú takmer 800 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. Navyše, hromadnú aktualizáciu zákazky už môžete urobiť aj pomocou Materiálov online.

Stiahnite si aktuálnu verziu CENKROS 4

Aktuálnu verziu 2023/II si kedykoľvek môžete stiahnuť s platnou licenciou. Nemáte platnú licenciu? Jednoducho si ju predĺžte vo svojom KROS účte alebo priamo z programu CENKROS 4.

Stiahnuť verziu 2023/II

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

 • 041/707 10 31
 • cenkros@kros.sk

Bratislava

 • 02/68 20 82 31
 • cenkros.ba@kros.sk

Košice

 • 055/633 98 71
 • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

 • 053/429 76 31
 • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty