Menu
 1. CENKROS
 2. Nová verzia CENKROS 4

SPOĽAHLIVÉ A EŠTE DOSTUPNEJŠIE CENY

V novej verzii CENKROS 4

  

Aktuálne a spoľahlivé ceny sú stále našou prioritou. Neváhajte, teraz je ten správny čas obnoviť si Balík služieb. Doprajte si viac benefitov s prístupom na 12 mesiacov:

 • Licencia je platná 365 dní od úhrady predfaktúry.
 • Získajte 3 verzie programu a 3 štandardné cenové úrovne databázy.
 • Navyše dostanete mimoriadne vydania cenníkovej databázy – najbližšie už v apríli.

 

Stiahnuť verziu 2023/I v.2

Aktualizované ceny materiálov

Nové technológie

 

Materiály online v mobile

Komunikácia investora s dodávateľom

Pozrite si ochutnávku noviniek verzie 2023/I v.2

Investor verzus subdodávateľ – rýchlejší proces schvaľovania

V dnešnej dobe stavebný projekt nerealizuje iba jedna firma. Na stavbe sa zvyčajne nachádza jeden generálny dodávateľ, ktorý má svojich subdodávateľov, alebo si investor riadi stavbu tak, že komunikuje s viacerými dodávateľmi, ktorí mu realizujú konkrétne časti stavby. Aplikáciu Priebeh výstavby dopĺňame o možnosť komunikácie a odsúhlasovania súpisov prác, ktoré realizujú konkrétni dodávatelia a následnú kompletizáciu stavby, aby investor, respektíve generálny dodávateľ vedel, ako mu stavba napreduje ako celok.

Materiály online už aj v mobile

Je dôležité mať informácie včas a ideálne v akomkoľvek okamihu. Preto v aplikácii online Cenníková databáza okrem databázy Cenekon nájdete po novom aj Materiály online. Viac ako 750 000 cien materiálov od výrobcov a predajcov dostupných kedykoľvek v mobile. Z vybraných položiek sa okamžite prekliknete priamo do e-shopu alebo na stránky výrobcu, kde zistíte podrobné informácie o materiáloch a prípadné zľavy, ktoré práve výrobca či predajca poskytuje. Priamo v cenníku vidíte, kedy bola posledná aktualizácia cien materiálov a dokážete rýchlejšie reagovať na zmeny cien na trhu.

Uzavretie nedočerpanej položky – menej práce

Často zhotoviteľ uzavrie položku v súpise prác skôr ako ju kompletne dočerpá a následne musí investorovi predložiť súpis menej prác, ktoré sa nezrealizovali. V aplikácii Priebeh výstavby bola doplnená možnosť Uzavrieť nedočerpané položky, ktorá uzamkne položky pre ďalšie čerpanie a zostatky položiek presunie do menej prác.

 

Zdieľanie súpisu prác bez cien

Nie vždy je vhodné zdieľať súpis prác aj s cenami. Napríklad, keď nechcete, aby stavbyvedúci videl zazmluvnené ceny, respektíve subdodávateľ videl vaše ceny voči investorovi. Doplnili sme nové právo pre zdieľanie Súpis prác bez cien – dodávateľ, stavbyvedúci. Osoba, ktorej je pridelené takéto právo, vidí predpis (súpis prác), kde môže zadávať výkony, ale nevidí ceny jednotlivých položiek.

 

Priebeh výstavby sa rozrastá o nové funkcie aj vďaka vám

Naše aplikácie chceme tvoriť pre zákazníkov a hlavne so zákazníkmi.
Preto sme na základe používania zapracovali požiadavky zákazníkov:

 • Export zostatkového rozpočtu, ktorý viete jednoducho naimportovať do CENKROSU 4
 • Definovanie zádržného
 • Možnosť exportovať podklady pre fakturáciu aj vo formáte PDF
 • Export Súpis vykonaných prác aj s hmotnosťou a suťou
 • Nový pohľad „Nenulový zostatok“
 • Zvýraznené položky Zmenových listov

Novinky a zmeny v databáze CENEKON

V tomto období síce nenastávajú extrémne navýšenia cien stavebných materiálov ako na prelome rokov 2021/2022, to však neznamená, že sú ceny stabilné. Prežívame obdobie rekordne vysokej inflácie a rovnako sa menia aj ceny vstupov v stavebníctve. Prinášať vám podložené a spoľahlivé ceny je stále našou prioritou. Okrem aktuálnejších cien získate s novoročnou databázou množstvo nových technológií a úplne nový cenník pre ocenenie geodetických a kartografických prác.

 

Hrubá stavba a zateplenie

Do cenníka 801-1 Bežné stavebné práce boli pridané nové samonivelizačné podlahové hmoty, murivá z akustických tehál TermoBRIK a výstužné pásy do muriva pre ložné škáry. Výraznejším rozšírením prešli kontaktné zatepľovacie systémy. Existujúce systémy od PCI boli premenované podľa aktuálnych názvov výrobcu a dopracované boli systémy PCI MultiTherm LAMBDA (dosky z fenolovej peny a PIR) a PCI MultiTherm FIX s injektovanými kotvami pre zdvojené zateplenie (grafitový EPS a MW). Položky sú spracované aj v smernej verzii bez komerčných názvov.

 

Vonkajšie kanalizácie a tepelné čerpadlá

Efektívne hospodárenie s vodou a obnoviteľné zdroje energie sú čoraz väčšou témou. Z tohto dôvodu prešli položky pre vsakovacie bloky výraznejšou revíziou a doplnením. Zároveň v databáze pribudlo vyše 1 000 nových materiálov pre tepelné čerpadlá od firiem STIEBEL ELTRON a DAIKIN, vrátane smerných alternatív. Časť vonkajšie kanalizácie bola rozšírená o nové polyetylénové odlučovače tukov v odpadových vodách.

 

Technológie pre ploché a šikmé strechy

Už januárová verzia 2022 bola zameraná na zelené vegetačné strechy. V aktuálnej verzii sme tieto položky doplnili o nové materiály od výrobcov KNAUF INSULATION a AUSTROTHERM. Pribudli položky pre hydroakumulačné, drenážne a tepelnoizolačné vrstvy vrátane hnojenia zelených striech. Novou technológiou v databáze sú detekčné vrstvy pre iskrové skúšky striech spolu so samotnou iskrovou a ihlovou skúškou. Kompletnou revíziou prešli odvetrávacie komíny pre strešné krytiny z profilovaného plechu.

 

Vonkajšie vedenie VVN

Na základe stretnutia s viacerými účastníkmi výstavby veľmi vysokého napätia (VVN) ako je projektant, dodávateľ a investor došlo ku kompletnému prepracovaniu časti cenníka montáž vonkajšieho vedenia VVN. Zároveň boli doplnené časti pre opravu, údržbu a demontáž vonkajšieho vedenia VVN.

 

Nový cenník pre geodetické a kartografické práce

V spolupráci s Komorou geodetov a kartografov sme pre vás pripravili úplne nový cenník 960 Geodetické a kartografické práce. Obsahuje devätnásť častí, ako napríklad určovania parametrov geodetických bodov, tvorba geometrických plánov a podkladov pre narábanie s nehnuteľnosťami, vytyčovanie stavebných objektov, meranie podzemných a nadzemných vedení, meranie potrubných rozvodov a ďalšie. Cenníkové položky spolu s úvodom cenníka poskytujú podklady pre orientačné ocenenie geodetických a kartografických prác.

 

Materiály

Do Cenníka materiálov boli zaradené nielen materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie, ale i ďalší sortiment, napr. inteligentná elektroinštalácia od firmy LOXONE. Materiály online sú aktualizované a dopĺňané priebežne počas celého roka a momentálne obsahujú cez 750 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. 

Chcete sa o novinkách v cenníkovej databáze dozvedieť viac? Prečítajte si prehľad blog. 

Stiahnite si aktuálnu verziu CENKROS 4

Aktuálnu verziu 2023/I v.2 si kedykoľvek môžete stiahnuť s platným Balíkom služieb. Nemáte platný Balík služieb? Jednoducho si ho predĺžte vo svojom KROS účte alebo priamo z programu CENKROS 4.

Stiahnuť verziu 2023/I v.2

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

 • 041/707 10 31
 • cenkros@kros.sk

Bratislava

 • 02/68 20 82 31
 • cenkros.ba@kros.sk

Košice

 • 055/633 98 71
 • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

 • 053/429 76 31
 • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty