Menu
  1. CENKROS
  2. Nová verzia CENKROS 4 2024/II

Letná verzia CENKROS 4

s dostupnejšou zákazníckou podporou

S letom prichádza aj nová verzia CENKROSU 4. Namiešali sme do nej nielen novinky v cenníkovej databáze, ale aj v aplikáciách. Navyše sme vylepšili online zákaznícku podporu. Aby sme k vám boli ešte bližšie a našli ste odpovede na svoje otázky kedykoľvek počas dňa.

Pozrite si novinky CENKROSU 4 a online aplikácií

Všetky novinky a vylepšenia nájdete vo verzii 2024/II, ktorú vydáme už 1. júla.

CENKROS4

CENKROS 4

Pozrite si novinky CENKROSU 4 

Import zadania z OFERTY

Po novom naimportujete z aplikácie OFERTA zadania aj výkaz výmer položiek.

KROSbot

Na otázky o fungovaní programu vám kedykoľvek odpovie nový KROSbot v paneli Infospráv.

Priebeh výstavby

Pozrite si pripravované novinky v online aplikácii Priebeh výstavby

Viacstupňové schvaľovanie období

Často sa stáva, že za stranu investorova musia súpisy prác pred fakturáciou schváliť viaceré osoby. Preto prinášame možnosť viacstupňového schvaľovania súpisu prác, kde sú obdobia finálne odsúhlasené, až keď sú schválené všetkými zodpovednými osobami.

Prenos výkonov medzi projektami

Už nemusíte prepisovať množstvá vykonaných prác z dodávateľského projektu do investorského. Prinášame novú možnosť prenosu výkonov medzi projektami.

Nový voliteľný údaj

Do exportu Rekapitulácie bol doplnený nový voliteľný údaj – % čerpania za aktuálne obdobie.

Prenos podrobností

Prenos výkonu od dodávateľov do celej stavby podporuje aj prenos podrobností.

Nové možnosti exportu

Do exportu List čerpania položky pribudli nové možnosti – export za viac období, export označených položiek, export podrobností položky a zadanie dátumu exportu.

Výmery

Pozrite si pripravované novinky v online aplikácii Výmery

Farebné odlíšenia meraní

Pre lepšiu prehľadnosť sme v KROS Výmerách zapracovali farebné odlíšenie meraní. Sami si zvolíte, akou farbou sa meranie bude zobrazovať na výkrese. 

Nastavenie vo výkrese na konkrétne meranie

Ak kliknete v tabuľke meraní na hodnotu merania a výkres nie je otvorený, po novom sa výkres zobrazí a meranie vo výkrese bude zvýraznené.

Filtrovanie v tabuľke meraní - pripravujeme

Robíte veľké množstvo meraní? Určite oceníte novú funkciu filtrovanie v tabuľke meraní.

Cenníková databáza CENEKON

Pozrite si novinky v databáze prác a stavebných materiálov CENEKON

Aktualizované ceny

Stavebných prác a materiálov.

Mzdových nákladov.

Pohonných hmôt (dopravy materiálu na stavbu, stavebných strojov a mechanizmov).

Nové technológie

Nový cenník pre ocenenie geologických a geotechnických prác a služieb.

Dekoratívne podlahy a zvislé plochy z mikrocementovej stierky.

Dilatačné vložky z tepelných izolácií.

Odstránenie zatepľovacích systémov (ETICS).

Paronepriepustné fólie pre strechy.

Žiletkové drôty a špirály.

Vnútorná kanalizácia z plastických hmôt (PE-HD, PVC).

Konštrukcie a práce pre železničné stavby.

Cementové a anhydritové samonivelizačné stierky vyšších pevností.

Piliere z betónových debniacich tvárnic (DT).

Tepelné izolácie striekanou PUR penou.

Nadkrokvové izolácie šikmých striech.

Mobilné oplotenia a zábrany.

Vchodové dvere.

Stropné vykurovanie a chladenie v aktívnom betónovom jadre.

Poplatky za zhodnocovanie a zneškodňovanie stavebného odpadu v zmysle aktuálnej legislatívy.

Zapracovanie vašich pripomienok k nízkym cenám vybraných technológií

Jadrové a príklepové vŕtanie.

Osadenie a vybúranie obrubníkov.

Izolácie asfaltovými nátermi.

Debnenie vencov.

Podkladné vrstvy z kameniva stmeleného cementom CBGM.

Montáž pletivového oplotenia.

Výnimočná starostlivosť len pre vás

041/707 10 31

cenkros@kros.sk

KROS
O nás
Blog
Kontakty