Menu

Mimoriadna verzia CENKROS 4 2021/II v. 2

Ceny pod kontrolou s aktuálnou cenníkovou databázou.

Stiahnuť verziu

Aktualizované ceny materiálov

h

Dodatky po novom

 

Fotogaléria zrealizovaných prác

Čo nájdete v mimoriadnej verzii 2021/II v. 2?

Aktuálna cenníková databáza

Ceny pozemných stavieb sa v dôsledku pretrvávajúcej pandémie zdvihli približne o 15 až 20 %.  Základné suroviny ako oceľ, drevo, betón, ropa a mnohé ďalšie materiály  sa v poslednej dobe stále hýbu. Mzdy v stavebníctve boli v našej databáze aktualizované o 1 %. Rozhodli sme sa preto pružne reagovať a historicky prvýkrát vydávame mimoriadnu kvartálnu verziu cenníkovej databázy CENEKON.

Analyzovali  a zapracovali sme do nej zmeny cien pre viac ako 26 000 podstatných materiálov, ako sú betóny, ktoré v závislosti od druhu a použitia zdraželi o 2 až 17 %.  Okrem toho sme aktualizovali  76 firiem z oblasti elektroinštalácií, zatepľovacích systémov, stavebnej chémie, sadrokartónov, izolácií, či plastových potrubí. V mimoriadnej verzii nájdete aj aktuálne ceny debniacich materiálov, ktoré narástli v priemere o 4 až 70 %, medených káblov (nárast o 50 až 100 %), fasádnych dosiek EPS (nárast o  50 %) a drôto-kamenných košov (nárast o 20 %).  Aktualizovali sme aj ceny pohonných hmôt (nafta, benzín, LPG). To je však len zlomok z toho, čo vám kvartálna verzia prináša. Presvedčte sa sami.

Novinka: Online Cenníková databáza

Aktuálne ceny si môžete pozrieť aj na mobile či tablete. Priamo na stavenisku, v pohodlí svojej kancelárie aj pri rokovaní s investorom. Bez prácneho a zdĺhavého sťahovania cenníkovej databázy. Nájdete v nej neuveriteľných 91 000 prác a 113 000 materiálov z celého spektra stavebníctva, od zemných prác až po detské ihriská. Vyskúšajte betaverziu databázy a dajte nám vedieť, ako sa vám páči a čo vieme vylepšiť. Až do konca novembra ju môžete skúšať bezplatne.

Zas o niečo dokonalejší Priebeh výstavby

Priebeh výstavby neustále vylepšujeme. Pomáha nám v tom aj cenná spätná väzba, ktorá prichádza priamo od vás. Na základe vášho feedbacku sme do aplikácie zapracovali vylepšenia a novinky:

Editovateľný výkaz výmer

Pri zadávaní výkonov položiek často nestačí použiť existujúci výkaz výmer zo zmluvného rozpočtu, ale treba ho upraviť alebo vytvoriť úplne nový na základe skutočného postupu realizovaných prác. Preto sme existujúci výkaz výmer vylepšili a vy ponovom môžete editovať existujúce výpočty, pridávať alebo mazať riadky či vytvoriť úplne nový výkaz.

Pre ešte jednoduchšiu prácu sa panel fixuje v spodnej časti tabuľky a neprekrýva dôležité údaje položky a do exportných zostáv sa už dostane aj poznámka z výkazu výmer.

Novinka: Fotogaléria zrealizovaných prác

Aby bolo jasné, čo sa na stavbe dokončilo, je potrebná okrem súpisu vykonaných prác aj vizuálna dokumentácia. Do aplikácie sme preto doplnili fotogalériu, ktorú jednoducho zazdieľate s inými používateľmi vrátane súpisu vykonaných prác. Umožní vám vytvoriť časovú os realizácie stavby za pomoci fotiek a prepojiť fotografie stavby so zoznamom čerpaných položiek.

Novinka: Zmeny počas výstavby

Máloktorá stavba sa zaobíde bez zmien alebo dodatkov k pôvodnému rozpočtu. So softvérom CENKROS 4 a novinkou Zmeny počas výstavby pripravíte rozpočet so zmenami formou zmenového listu, ktorý sa stáva podkladom dodatku k zmluve. Pre investora kedykoľvek pripravíte prehľady o tom:

 • aká bola zmluvná cena rozpočtu,
 • aké zmeny sa schválili na stavbe so zobrazením podrobného rozpočtu,
 • aký dopad majú zmeny na zmluvnú cenu rozpočtu,
 • aká je výsledná cena rozpočtu.

Novinka: Prehľady projektov pripravujeme

Majitelia neustále potrebujú informácie, ako napredujú jednotlivé stavby. V súčasnosti takéto informácie často pripravujú zamestnanci „ručne“. V priebehu októbra preto prinesieme novinku Prehľady projektov, s ktorou budete mať aktuálne informácie o stavbách vždy poruke a uvidíte, ako sa stavby realizujú v rámci jednotlivých mesiacov.

Obľúbené vzdelávacie kurzy sú späť

Aj keď sa protipandemické opatrenia pomaly sprísňujú, stále sa spolu môžeme vidieť i naživo na našich vzdelávačkách. Samozrejme za dodržania všetkých hygienických opatrení. Tak príďte, kým sa dá. Pozrite si kompletnú ponuku kurzov, akreditovaných školení, webinárov i videoškolení v KROS Academy.

Kurz: Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a získajte maximálny prehľad v metodike a tvorbe stavebných rozpočtov. Počas dvoch dní sa naučíte vytvoriť jednoduchý výkaz výmer z projektovej dokumentácie a získate teoretické vedomosti z oblasti rozpočtovania. Vďaka kurzu bude tvorba orientačných rozpočtov, cenových ponúk či zadaní do súťaži rýchla, jednoduchá a bez chýb.
Zistiť viac

Kurz: Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na náš kurz, kde si vyskúšate ako je možné prehľadne evidovať súpis vykonaných prác podložený fotodokumentáciou zo stavby.
Zistiť viac

Kurz: Kalkulácia vlastných nákladov a zisku

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v oceňovaní a riadení nákladov na Vašej stavbe vrátane plánovaného zisku. Na kurze budeme pracovať v module Kalkulácia, v ktorej je možné kalkulovať vlastné náklady, pripravovať ponukové ceny, pracovať s rozbormi položiek a plánovať mieru zisku. Absolvovaním kurzu získate základné vedomosti a zručnosti ako oceniť každé zadanie, resp. rozpočet vlastnými vykalkulovanými cenami. Zistiť viac

Akreditované školenie: Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Prihláste sa na akreditované školenie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Každý absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a bude zapísaný do interného registra účastníkov ďalšieho vzdelávania na stránke ministerstva.
Zistiť viac

Mimoriadna verzia dostupná už teraz

Mimoriadnu kvartálnu verziu 2021/II v. 2 si s platným Balíkom podpory môžete stiahnuť a nainštalovať aj priamo z programu. Nemáte platný Balík podpory? Jednoducho si ho predĺžte vo svojom KROS účte.

Stiahnuť verziu

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

 • 041/707 10 31
 • cenkros@kros.sk

Bratislava

 • 02/68 20 82 31
 • cenkros.ba@kros.sk

Košice

 • 055/633 98 71
 • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

 • 053/429 76 31
 • cenkros.snv@kros.sk
KROS
Copy link