Menu

Nová verzia CENKROS 4 2021/II

Ceny pod kontrolou s novou cenníkovou databázou.

Novinky CENKROS 4 2021/II

Nová verzia dostupná už teraz

Verziu 2021/II si s platným Balíkom podpory môžete stiahnuť a nainštalovať aj priamo z programu. Nemáte platný Balík podpory? Jednoducho si ho predĺžte vo svojom KROS účte.

Stiahnuť

Z

Vylepšený Priebeh výstavby

Zapracované najžiadanejšie funkcie na základe spätnej väzby priamo od vás.

Z

Zmeny počas výstavby

Dodatky k rozpočtom a zmeny vždy pod kontrolou, samozrejme online.

Z

Aktuálna cenníková databáza

Aktualizované ceny stavebných materiálov, prác aj materiálov online.

Z

Vzdelávacie kurzy sú späť

Pozrite si kompletnú ponuku kurzov, akreditovaných školení, webinárov a videoškolení.

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

 • 041/707 10 31
 • cenkros@kros.sk

Bratislava

 • 02/68 20 82 31
 • cenkros.ba@kros.sk

Košice

 • 055/633 98 71
 • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

 • 053/429 76 31
 • cenkros.snv@kros.sk

Čo nájdete vo verzii 2021/II?

Zdokonaľujeme Priebeh výstavby

V januári sme vám predstavili aplikáciu KROS Priebeh výstavby, ktorá stavebnej firme umožňuje rýchlo, jednoducho, pravidelne a prehľadne vykázať plnenie zmluvného rozpočtu a jeho zmeny pre investora. Investor vďaka nej zas môže pripomienkovať a schvaľovať priebeh výstavby bez potreby osobného stretnutia.

Priebeh výstavby neustále vylepšujeme. Pomáha nám v tom aj cenná spätná väzba, ktorá prichádza priamo od vás. Na základe vášho feedbacku sme do aplikácie zapracovali najžiadanejšie novinky:

 • vyhľadávanie položiek a čerpanie viacnásobných výskytov rovnakej položky,
 • umožnenie vlastníkovi zamykať obdobia,
 • aktualizácia položiek podľa rozpočtu,
 • výmaz objektu a položiek,
 • lepšia orientácia v tabuľke pomocou pohľadov a vyhľadávania položiek,
 • prispôsobenie exportu súpisu prác pomocou voľby stĺpcov.

Keďže v niektorých prípadoch potrebujete exportovať výkony z Priebehu výstavby pre partnera, ktorý ešte používa staré čerpanie v programe CENKROS 4, ďalšou skvelou novinkou je export Priebehu výstavby do čerpania. Do aplikácie sme pridali podporu nového výmenného formátu uniXML, pomocou ktorého môžete preniesť výkony zaevidované v Priebehu výstavby do novej verzie CENKROS 4 2021/II a vyššej.

Novinka: Zmeny počas výstavby

pripravujeme

Máloktorá stavba sa zaobíde bez zmien alebo dodatkov k pôvodnému rozpočtu. So softvérom CENKROS 4 a novinkou Zmeny počas výstavby pripravíte rozpočet so zmenami formou zmenového listu, ktorý sa stáva podkladom dodatku k zmluve. Pre investora kedykoľvek pripravíte prehľady o tom:

 • aká bola zmluvná cena rozpočtu,
 • aké zmeny sa schválili na stavbe so zobrazením podrobného rozpočtu,
 • aký dopad majú zmeny na zmluvnú cenu rozpočtu,
 • aká je výsledná cena rozpočtu.

Aktuálna cenníková databáza

Ceny stavebných materiálov v dôsledku pandémie rapídne vzrástli. Pri aktualizácii cenníkovej databázy CENEKON úzko spolupracujeme s dodávateľmi aj výrobcami, preto sa môžete i naďalej spoľahnúť, že v nej nájdete aktuálne ceny komodít.

Cenník prác

Po ukončení rozsiahlych prác na novej generácii smernej databázy bez obchodných popisov sme sa v aktuálnej cenovej úrovni zamerali hlavne na dopracovanie chýbajúcich technológií. Novinky pribudli naprieč celou databázou, aby pokryli široké spektrum stavbárskych profesií.

Doplnili sme žiadané a cenovo dostupnejšie cementové a anhydritové potery z betonárky. Do cenníka Pozemné komunikácie a letiská sme spracovali často využívané závory na parkoviskách, v garážach a v obchodných centrách. Za oblasť TZB sme zaradili aj modernú bezvýkopovú technológiu Reliningu a tiež odťah spalín od kotlov. Novinkou medzi remeslami sú napr. silikátové a vinylové maľby, zdvojené podlahy či položky kladenia dlažieb a soklíkov do polyuretánového tmelu.

Neustály vývoj a nový sortiment v oblasti elektra si tiež vyžaduje pravidelnú pozornosť. Revíziou prešli položky pre bleskozvod a elektrické kúrenie. Novou technológiou v cenníku Elektromontáže je elektrické kúrenie podlahovými a stropnými fóliami.

Cenník materiálov

Do cenníka materiálov sme doplnili materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie. Pridali sme požadovaný sortiment zvislých dopravných značiek v zmysle novej vyhlášky o dopravnom značení, liatinové rúry DUKTUS a normované čerpadlá GRUNDFOS.
Cenník tiež prešiel cenovou aktualizáciou, v ktorej sme zareagovali na výraznejšie zmeny cien vybraných komodít, napríklad ocele.

Materiály online

Aktualizovali a rozšírili sme aj Materiály online, v ktorých je zastúpených viac ako 700 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. Pridali sme nový sortiment materiálov pre stropné systémy firmy RECTOR Slovakia, strešné a fasádne systémy PREFA STRECHY, štiepkocementové dosky spoločnosti VELOX-WERK, materiály pre montážne systémy, kotvenia a upevnenia potrubia WALRAVEN, Od spoločnosti VIESSMANN sa doplnil sortiment pre vykurovacie, priemyselné a chladiace systémy alebo sortiment výrobcu vodovodných batérií a kúpeľňových doplnkov NOVASERVIS.

Obľúbené vzdelávacie kurzy sú späť

Keďže sa postupne uvoľňujú protipandemické opatrenia, opäť sa spolu uvidíme aj naživo na našich vzdelávačkách. Pozrite si kompletnú ponuku kurzov, akreditovaných školení, webinárov i videoškolení v KROS Academy.

Kurz: Základy rozpočtovania

Začnite sa vzdelávať efektívne a staňte sa profesionálmi v tvorbe rozpočtov. Prihláste sa na jedinečný kurz a za dva dni nasajete teoretické vedomosti z oblasti rozpočtovania spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4.
Zistiť viac

Kurz: Sledovanie realizácie zákazky

Staňte sa profesionálmi v sledovaní celého priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na jedinečný kurz a za jeden deň získate teoretické vedomosti z oblasti sledovania realizácie zákazky spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4.
Zistiť viac

Kurz: Základy kalkulovania

Chcete sa stať profesionálom v kalkulovaní? Prihláste sa na jedinečný kurz a za jeden deň získate teoretické vedomosti z oblasti kalkulácií spolu s praktickým využitím priamo v programe CENKROS 4.
Zistiť viac

Akreditované školenie: Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Prihláste sa na akreditované školenie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Každý absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a bude zapísaný do interného registra účastníkov ďalšieho vzdelávania na stránke ministerstva.
Zistiť viac
KROS
Copy link