Menu
 1. CENKROS
 2. Nová verzia CENKROS 4

Aktuálne ceny a moderné technológie

V novej verzii CENKROS 4

  

V najnovšej verzii CENKROS 4 pre vás pripravujeme kopec noviniek. Okrem aktualizovaných cien stavebných materiálov sa môžete tešiť aj na nové technológie pre výstavbu zelených budov. V cenníkovej databáze sme zareagovali aj na nárast ceny práce.

Aktualizované ceny materiálov

Moderné technológie

 

Navýšenie mzdových nákladov

i

Faktúry priamo zo súpisu prác

Pozrite si ochutnávku noviniek verzie 2022/II

Vizuálne prepojenie projektovej dokumentácie s výkazom výmer

Rozpočet stavebných prác je tvorený za pomoci projektovej dokumentácie. Skladá sa zo súpisu ocenených prác a materiálov, kde každá takáto položka má svoje množstvo. Výsledné množstvo položky sa počíta vo výkaze výmer z rozmerov konštrukčných prvkov, ktoré sa odčítali z projektovej dokumentácie. Tento výkaz sa však ťažko kontroluje, pretože neexistuje priama väzba na výkres a konštrukčné prvky, z ktorých výmery pochádzajú..

Aby sme sprehľadnili z čoho sa výkaz výmer položky vypočítal a zjednodušili prácu naším zákazníkom pri tvorbe rozpočtu, tak pripravujeme nové webové riešenie KROS Výmery, kde zákazníci môžu jednoducho a rýchlo vykonávať merania, tvoriť výpočty výmer a toto všetko vizuálne prepojiť s položkami rozpočtu.

Jednoduché vystavenie faktúry za stavebné práce

Každý stavbár chce mať za svoju prácu zaplatené. Väčšina platieb od zákazníka ide až po odovzdaní súpisu vykonaných prác a faktúry.

Preto pre našich zákazníkov prinášame prepojenie aplikácií Priebeh výstavby a Fakturácia.

S týmto prepojením vystavíte faktúru za stavebné práce na pár klikov. Faktúra bude vždy spĺňať všetky aktuálne legislatívne požiadavky ako je to už v našich ekonomických programoch zvykom. Prepojenie s Fakturáciou vám prinesie viacero benefitov:

 • stiahnutie faktúr priamo z aplikácie Fakturácia do Omegy alebo Alfy + pre potreby spracovania účtovníctva,
 • QR kód pre rýchlejšiu úhradu faktúry,
 • prepojenie s bankovým účtom, čím sa vám automaticky k faktúram sparuje údaj, či bola faktúra zaplatená
 • automatické odosielanie upomienok za nezaplatené faktúry
 • prehľad uhradených/neuhradených faktúr

Priebeh výstavby pre investorov alebo generálnych dodávateľov

Pripravujeme na leto

V dnešnej dobe stavebný projekt nerealizuje iba jedna firma. Na stavbe sa zvyčajne nachádza jeden generálny dodávateľ, ktorý má svojich subdodávateľov, alebo si investor riadi stavbu tak, že komunikuje s viacerými dodávateľmi, ktorí mu realizujú konkrétne časti stavby. Aplikáciu Priebeh výstavby dopĺňame o možnosť komunikácie a odsúhlasovania súpisov prác, ktoré realizujú konkrétny dodávatelia a následnú kompletizáciu stavby, aby investor, respektíve generálny dodávateľ vedel ako mu stavbu napreduje ako celok.

 

Priebeh výstavby v mobile

Stavba sa nachádza v teréne, často ďaleko od vašej kancelárie v inom meste. Komunikovať s vašimi kolegami alebo zákazníkmi nad súpisom vykonaných prác potrebujete však neustále.

Aplikáciu Priebeh výstavby sme vylepšili o prácu na mobile, pomocou ktorej môžete tvoriť súpis realizovaných prác, fotodokumentáciu a komunikovať nad rozpočtom z akéhokoľvek miesta, kde sa akurát nachádzate bez toho, aby ste pri sebe potrebovali počítač.

Kompletná cenníková databáza CENEKON na webe

V dnešnej dobe je dôležité mať informácie včas a ideálne v akomkoľvek okamihu. Určite sa stretávate so situáciami, keď pri stretnutí so zákazníkom potrebujete rýchlo zistiť orientačnú cenu prác alebo materiálov, respektíve si overiť cenu.

Reagujeme na tieto potreby a prinášame kompletnú cenníkovú databázu CENEKON na webe.

V rámci aplikácie si používateľ môže:

 • vyhľadávať a prezerať položky
 • zistiť z čoho sa skladá cena položky (materiály, práca, stroje)
 • zistiť ďalšie informácie o položke (poznámka k súboru cien, úvod cenníka, pravidlá používania cien)

Celá databáza je samozrejme prístupná aj na mobile.

Priebeh výstavby sa rozrastá o nové funkcie aj vďaka Vám

Naše aplikácie chceme tvoriť pre zákazníkov a hlavne so zákazníkmi.

Preto sme na základe používania zapracovali požiadavky zákazníkov:

 • Nastavenie zobrazenia stĺpcov
 • História práce s obdobiami (kto a kedy vytvoril, zamkol a schválil obdobie)
 • Presúvanie fotiek (drag&drop) medzi obdobiami vo fotogalérii
 • Export poznámok z výkazu výmer
 • Zmena sadzby DPH
 • Aktualizácia názvov objektov a DPH

 

Novinky a zmeny v databáze CENEKON

Pokým mimoriadna májová verzia databázy bola zameraná na aktualizáciu cien, štandardná júlová verzia prináša okrem preverených cien aj množstvo nových technológií. Našim cieľom bolo priniesť vám materiály a práce, ktoré sa najviac vyskytovali vo vašich požiadavkách. Súčasne sme sa zamerali na aktuálne trendy v projektovaní a výstavbe. Konkrétne ide o moderné technológie a práce pre ocenenie zelených budov.

Prevetrávané fasády a zateplenie

K existujúcim prevetrávaným fasádam z vláknocementových dosiek a keramických prvkov pribudol často používaný systém z dosiek z vysokotlakého laminátu (HPL) od spoločnosti FUNDERMAX. Kotvenie je v prevedení pomocou nitov alebo lepením. Minerálne tepelnoizolačné dosky MULTIPOR vhodné pre vonkajšie a vnútorné zateplenie boli doplnené o ďalšie hrúbky a sortiment bol rozšírený o rad Exsal Therm pre zasolené murivo.

Vonkajšie vodovody, kanalizácie a TZB

Orientačne oceniť potrubné rozvody bude o niečo jednoduchšie. K existujúcim montážnym položkám, ktoré majú materiál v špecifikácii sme dopracovali vyše 500 položiek s materiálom priamo v rozbore. Okrem samotnej rúry je v ňom započítané aj orientačné množstvo tvaroviek. Novinkou sú žiadané plastové nádrže na dažďovú, odpadovú a pitnú vodu vrátane príslušenstva. Do cenníka 721 sme spracovali chýbajúce dimenzie kanalizačného potrubia PE-HD GEBERIT.

Izolácie potrubí

Časť Izolácie potrubí v cenníku 713 prešla výraznou rekonštrukciou. Konkrétne ide o tepelné izolácie potrubia puzdrami, trubice a plošné izolácie potrubia z kaučukovej peny EPDM a oplechovanie potrubia. Doplnené boli aj protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia hranatého alebo kruhového.

Technologické trendy

Rekuperácie už nie sú výsadou iba moderných administratívnych budov, ale sú čím ďalej početnejšie aj v menších projektoch. Práve pre tieto stavby sú určené decentrálne vetracie jednotky s rekuperáciu tepla. Rovnako sú čoraz bežnejšie nabíjacie stanice pre elektromobily, a preto do našej databázy pribudli stanice pre montáž na stenu alebo samostatne stojace, pre verejné parkoviská alebo domácnosti. Vývoj fotovoltických systémov neustále napreduje a z toho dôvodu boli staršie položky v databáze nahradené aktuálnymi riešeniami. Systém je možné kompletne oceniť od kotvenia, cez panely až po príslušenstvo a manažment.

Dôležité zmeny v sortimente

Keramické komínové zostavy HELUZ zmenili výšku kompletu a pribudol systém IZOSTAT pre všetky typy palív. POROTHERM zmenil rozmer keramických prekladov a pridal novú vencovú tehlu VT 24,9 Profi G s grafitovým EPS, ktorá nahrádza pôvodné vencové tehly s bielym EPS. Aj tieto zmeny sme zachytili v júlovej databáze.

Materiály

Do Cenníka materiálov boli zaradené nielen materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie, ale i ďalší sortiment. Štandardne sú materiály vyhotovené v komerčnej verzii a v smernej verzii bez komerčného popisu. Materiály online sú aktualizované a dopĺňané priebežne počas celého roka a  obsahujú okolo 750 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Mzdové náklady

Nedostatok ľudí na trhu práce a rekordná inflácia ženie smerom hore mzdy vo viacerých odvetviach vrátane stavebníctva. Podľa predbežných prognóz by mal byť rast v porovnaní s minulými rokmi na nadštandardnej úrovni. Z toho dôvodu je nárast miezd v databáze jeden z najvyšších za posledné roky.

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

 • 041/707 10 31
 • cenkros@kros.sk

Bratislava

 • 02/68 20 82 31
 • cenkros.ba@kros.sk

Košice

 • 055/633 98 71
 • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

 • 053/429 76 31
 • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty