Menu
  1. CENKROS
  2. Nová verzia CENKROS 4 2024/I

2024 Rok zmien v stavebníctve

Buďte pripravení s novou verziou CENKROS 4

  

Čaká nás prelomový rok a najväčšia reforma v stavebnom zákone za posledné desaťročia. V KROSE neustále pracujeme na tom, aby sme vám prinášali softvérové riešenia, s ktorými budete na všetky novinky pripravení. Stiahnuť verziu 2024/IMimoriadna databáza 4/2024

Nové funkcie a technológie

Zelené riešenia

Aktualizované ceny a inflácia

Normy a predpisy

S nami vás zmeny nezaskočia

Všetky novinky sledujeme za vás. Vieme o nových normách a predpisoch, ktoré potrebujete dodržať, o výške inflácie či požiadavkách na zelené riešenia. Počítame s tým aj pri najnovšej verzii CENKROSU 4. Dopracovali sme do nej nové funkcie a novinky nájdete aj v cenníkovej databáze a ostatných online aplikáciách. Pozrite, na čo sa môžete už od januára tešiť. 

Nové funkcie a technológie

CENKROS 4

Pozrite si novinky CENKROSU 4 a online aplikácií

Ceny v zložených väzbách

Uľahčíme vám rozhodovanie, aký materiál použiť pri zápise položky z cenníkovej databázy, ktorá má definované naviazané skupiny. Sprievodca zápisom špecifikácií do zákazky zobrazí jednotkové ceny materiálov a cenu môžete pred zápisom do rozpočtu upraviť.

Aktualizácia farebných príznakov položiek

Do aktualizácie rozpočtu a kalkulácie inou zákazkou pribudla možnosť aktualizovať farebné príznaky položiek. Zjednoduší vám to prácu, ak ste zadanie už rozpracovali a príde vám jeho úprava.

Rozpad figúry pri exporte Excel Komplet

Zjednodušili sme porozumenie výpočtom. Do Excelu Komplet sme pridali možnosť rozpadu figúry. Priamo vo výpočte výmery položky uvidíte aj výpočet figúry.
Priebeh výstavby

Firemné logo a pečiatka

Odprezentujte svoju firmu aj pomocou loga a pečiatky na tlačových zostavách Priebehu výstavby a Zmien počas výstavby.

Poznámky k položke

Položky môžu okrem podrobností obsahovať aj poznámku. Poznámky môžete k položke vkladať alebo upravovať kedykoľvek v priebehu čerpania stavby, ich zobrazenie sa neviaže na obdobia.

Rozdelenie položky viacerým dodávateľom

Máte viacerých dodávateľov na rovnaké práce, ktoré fakturujete investorovi v rámci jednej položky? Pre jednoduchšiu kontrolu prác a fakturovanie sme do Priebehu výstavby doplnili možnosť rozdeliť položku medzi viacerých dodávateľov.

Nový filter

Filter „S komentárom“ ukáže položky, ktoré majú v zobrazených obdobiach zverejnený komentár.

2 typy zádržného

Odteraz môžete zadať krátkodobé aj dlhodobé zádržné – Zádržné a Pozastávku. Oba typy sa zobrazujú aj v Zisťovacom protokole.
Výmery

Prepojenie Excelu Komplet s výkresovou dokumentáciou

Potrebujete vedieť, či je výpočet výmer správny a z akých prvkov bol zostavený? Odteraz môžete exportovať linky s prepojením na výkazy výmer, ktoré boli vytvorené v aplikácii KROS Výmery. Link vás odkáže na výkresy a merania, z ktorých bolo vypočítane množstvo položky.

Farebné zvýraznenie aktívneho merania

Pre lepšiu prehľadnosť sme v KROS Výmerách zvýraznili aktívne meranie žltou farbou.

Cenníková databáza CENEKON

Nové žiadané technológie z rôznych oblastí stavebníctva.

Aktualizovaný sortiment výrobcov – doplnenie nových materiálov, zachytené zmeny názvov a mnoho ďalšieho.

Oceníte doteraz chýbajúce demontáže pre vonkajšie siete a TZB.

Môžete rozpočtovať aj "reverzne" – k materiálu dohľadáte prácu.

Stovky nových materiálov z rôznych oblastí stavebníctva.

K dispozícii vyše 1 000 000 položiek prác a materiálov.

Myslíme aj na menšie stavby ako rodinné domy, pre ktoré sme doplnili odstránenie ornice menšieho objemu.

Pribudli tisíce nových prepojení pre reverzné rozpočtovanie so zameraním hlavne na elektriku.

Zelené riešenia

Oceňujte zelené budovy v súlade s novými predpismi

Cenníková databáza CENEKON

Likvidácia a zhodnotenie stavebného odpadu.

Zelené vegetačné strechy a steny.

Tepelné čerpadlá.

Ocenenie moderných tepelných izolácií z granulovaného polystyrénu a fúkaných izolácií.

Centrálne rekuperácie tepla.

Solárne kolektory na ohrev vody.

Ocenenie konštrukcie pre vodozádržné opatrenia ako zelené strechy a spevnené plochy.

Ocenenie zriedkavejších technológií ako fotovoltická krytina alebo vyľahčenie stropov plastovými modulmi.

Aktualizované ceny a inflácia

Výkyvy cien vás nezaskočia

Cenníková databáza CENEKON

Podchytená inflácia a zmeny cien na trhu – pravidelne aktualizované ceny.

Navýšená výška miezd.

Navýšené hraničné hodnoty pre menšie zákazky.

Aktualizované ceny PHM, ktoré ovplyvňujú náklad na dopravu materiálu na stavbu a výšku sadzieb vybraných strojov.

Navýšená suma réžie a zisku.

Na pohyby cien reagujeme vydávaním Mimoriadnych verzií.

Normy a predpisy

Majte istotu vždy platnej legislatívy

Cenníková databáza CENEKON

Vodorovné dopravné značenie je zosúladené s novým technickým predpisom z roku 2023.

Pokrytie striech fóliou je spracované podľa tried tesnosti v zmysle nových Pravidiel cechu strechárov.

Oceníte otryskávanie konštrukcií tak, ako je to dnes predpisované v projektových dokumentáciách a v zmluvách o dielo v zmysle platnej STN.

Stiahnite si aktuálnu verziu CENKROS 4

Aktuálnu verziu 2024/I si kedykoľvek môžete stiahnuť s platnou licenciou. Nemáte platnú licenciu? Jednoducho si ju predĺžte vo svojom KROS účte alebo priamo z programu CENKROS 4.

Stiahnuť verziu 2024/I

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

  • 041/707 10 31
  • cenkros@kros.sk

Bratislava

  • 02/68 20 82 31
  • cenkros.ba@kros.sk

Košice

  • 055/633 98 71
  • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

  • 053/429 76 31
  • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty