Menu

Materiály na stiahnutie

Urobte si pohodlie a vychutnajte spolu s nami konferenciu Uzávierka účtovníctva a novinky v legislatíve. Aby ste si mohli robiť poznámky, vytlačte si materiály k jednotlivým témam. Tešíme sa na vás online.

Konferencia: Uzávierka účtovníctva a novinky v legislatíve

2.12.2020 (Streda)

Časové rozlíšenie nevyfakturované dodávky

Uzávierka účtovníctva a legislatívne zmeny 2020 a Inventarizácia účtovných tried

3.12.2020 (Štvrtok)

Prechod do noveho roka a doklady na prelome rokov

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Legislatívne zmeny pri uzatváraní roka 2020

Návod na prihlásenie

Návod na prihlásenie

KROS
Copy link