Top novinky verzie 4.00

>

Automatický export analýz do Excelu

Pracujete s analýzami v Exceli? Od verzie 4.00 môžete nastaviť automatický export analýz do Excelu.

Pre nastavenie si stačí vybrať analýzu, ktorú chcete pravidelne exportovať do Excelu. V pokročilých funkciách kliknete na ikonu exportu do Excelu:

  • zapnete exportovanie analýzy,
  • vyberiete formát súboru,
  • nastavíte podmienky pravidelnosti podobne ako pri emailoch.  

Funkciu využijete v prípade, ak ďalej pracujete s dátami v analýzach priamo v Exceli.