Menu

Prejdite na OLYMP BIZNIS

OLYMP BIZNIS toho ponúka oveľa viac

Vyšší komfort

Pohodlnejšia práca, menej klikov, menej stresu.

}

Rýchlejšie spracovanie miezd

Nové funkcie dokážu ušetriť niekoľko hodín práce každý mesiac.

Vlastné zložky mzdy a zostavy

Jednoducho ich nastavíte a upravíte tak, ako potrebujete.

i

Hromadné úpravy

Jedným klikom zmeníte údaje stovkám zamestnancov.

Užitočné evidencie

Evidencia pracovných prostriedkov, automobilov alebo školení zaistí poriadok vo vašich údajoch.

Práca viacerých používateľov súčasne

Prepojte program v sieti, pracujte viacerí a nastavte rôzne prístupové práva.

Máte otázky?

Ak máte otázky, kontaktujte nás na HOTLINE programu OLYMP na čísle 041 /707 10 41 alebo v zákazníckych centrách KROS.

Pozrite si TOP funkcie zostavy OLYMP BIZNIS

OLYMP BIZNIS obsahuje desiatky funkcií, ktoré šetria čas a prinášajú efektívnejšie spracovanie miezd a personalistiky. Pozrite si naše videonávody a uvidíte, ako jednoducho a rýchlo môžete teraz v programe pracovať.

Šablóny pracovných pomerov


Vytvárajte rýchlo a jednoducho nové šablóny pracovných pomerov a údaje sa do pracovnej zmluvy prenesú z programu.

Vlastné zložky mzdy


Vlastné zložky mzdy upravíte v Mzdovej osnove presne tak, ako potrebujete – vytvorte si vlastné názvy aj tarify.

Hromadné funkcie


Hromadné funkcie vám umožnia hromadne zadávať alebo upravovať vybranej skupine zamestnancov všetky zložky mzdy, zrážky, vytvárať zmeny pracovných zmlúv, pridávať čerpanie dovoleniek, PN a OČR. Pracujete tak oveľa rýchlejšie.

Dokumenty na mieru


Vybrané dokumenty si upravíte na mieru podľa vašich predstáv.

Infopanel - podrobné prepočty

Infopanel k výpočtu exekučných zrážok vám poskytne prehľad o výpočte príslušnej zrážky (zrážka nariadená súdom, výživné), ale aj o legislatíve, ktorá má byť dodržaná pri uspokojovaní viacerých pohľadávok voči zamestnancovi. Nachádza sa vo vygenerovanej výplate. Stačí ak vstúpite do vygenerovanej výplaty cez Oprav na kartu Zrážky do Výživného alebo Zrážky nariadenej súdom cez Oprav a kliknete na tlačidlo Výpočet.
Získajte výhody s OLYMP BIZNIS
Ďalšie skvelé funkcie
 • Evidencia pridelených pracovných prostriedkov vám pomôže chrániť váš firemný majetok.
 • Pripomienkovač zabezpečí, aby ste už nezabudli na dôležité legislatívne povinnosti, narodeniny zamestnancov alebo ostatné udalosti.
 • Štatistické výkazy vás zbavia zdĺhavého ručného vypisovania tlačív. V zostave BIZNIS za vás výkazy vyplní program, stačí ich vytlačiť a odoslať. Výkazy sú editovateľné, takže jednoducho doplníte aj údaje, ktoré program nemá odkiaľ vyčítať.
 • Viac výstupných zostáv – v rozšírených výstupných zostavách nájdete napríklad aj editovateľné zostavy Pracovný posudok, Posudok o zdravotnej spôsobilosti a ďalšie.
 • Vlastné zostavy v BIZNIS vytvoríte pohodlne, jednoducho a presne podla vašich indiviuálnych potrieb.
 • Plán dovoleniek umožní sledovať, zadávať a plánovať dovolenky zamestnancov, vrátane tlače dovolenkových lístkov.
 • Vďaka Evidencii školení získate detailný prehľad o tom, ktorí zamestnanci sú v akej oblasti vyškolení, môžete plánovať ich školenia a sledovať náklady.
 • Používateľom programu nastavíte prístupové práva.
 • Evidencia neprítomnosti vám umožní zadávať zamestnancovi obdobia, ako napr. neplatené voľno, absencia, lekárske vyšetrenie zamestnanca alebo sprievod rodinného príslušníka, v Personalistike priebežne počas mesiaca, aby ste toho v čase spracovania výplat nemali veľa. Zadané obdobia neprítomností v práci program automaticky prenesie do výplat pri generovaní. Na základe evidencie v Personalistike je možné vytlačiť alebo vyexportovať aj príslušné oznámenia do ZP a RLFO.
 • V číselníku Texty pre rozúčtovanie je možné zadať vlastné texty, ktoré sa zobrazia na dokumente a exporte pre podvojné účtovníctvo.
 • Evidencia automobilov slúži na evidenciu služobných áut pridelených zamestnancom na súkromné účely, pričom v zložke mzdy 630 – fiktívny príjem program automaticky každoročne prepočíta zostatkovú hodnotu vozidla zníženú o 12,5 %.

Podrobné podmienky Prechodu na OLYMP BIZNIS
 • Cena prechodu sa vypočíta ako 6,80 EUR bez DPH krát počet zamestnancov vo vašej zostave BASIC.
 • Pri prechode je potrebné mať platný Balík podpory k programu OLYMP.
 • Objednávku najrýchlejšie realizujete priamo v KROS účte.
 • V prípade prechodu na zostavu BIZNIS vám bude Balík podpory na ďalší rok vypočítaný zo zostavy BIZNIS (cena za jedného zamestnanca ročne za zvýši len o 1,36 € bez DPH).
 • Ak máte záujem prejsť z OLYMPU BASIC na OLYMP PROFI, tak je potrebné nás kontaktovať na telefonicky na čísle 041/707 10 41 alebo e-mailom na adrese olymp@kros.sk.
KROS
O nás
Blog
Kontakty