Program OLYMP v praxi

Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Na školení Program v praxi si zvolenú problematiku osvojíte prostredníctvom šikovných konzultantov z HOTLINE OLYMP. Uvedú vás do témy a na praktických príkladoch priamo v OLYMPE vám ukážu, ako v programe pracovať. Školíme vo všetkých našich zákazníckych centrách.

Vyberte si to najbližšie k vám. Stačí sa len prihlásiť na zvolenú tému.

Legislatíva pre personalistu a mzdára

Vyznať sa v množstve paragrafov je náročné. Pomôžeme vám zorientovať sa v jednotlivých zákonoch, ktoré súvisia so spracovaním personálnej a mzdovej agendy. Zadefinujeme a vysvetlíme si základné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť počas svojej praxe. Prejdeme si:

 • Personálne a mzdové zákony
 • Zákonník práce
 • Zákon o sociálnom poistení
 • Zákon o zdravotnom poistení
 • Výnimky z platenia poistného
 • Zákon o dani z príjmov

Prihlásiť sa

Personalistika v OLYMPE

Ideálne školenie pre všetkých mzdárov začínajúcich pracovať v programe OLYMP. Spoznajte nastavenia a funkcie v evidencii Personalistika a všetko si rovno aj vyskúšajte na príkladoch z praxe. Ukážeme si:

 • Ako zadať firmu do programu OLYMP
 • Ako zadefinovať nového zamestnanca so všetkými správnymi nastaveniami
 • Praktické príklady zadávania hlavného pracovného pomeru, dohôd mimo pracovného pomeru, materskej a rodičovskej dovolenky, neplateného voľna, Pn-ky a  Očr-ky
 • Ako nájsť pomoc v programe OLYMP
 • Export a import údajov
 • Ako zálohovať databázu

Prihlásiť sa

Výpočet miezd v OLYMPE

Školenie je určené pre mzdárov, ktorí potrebujú počítať a generovať mzdy. Školiteľ Vás na školení podrobne prevedie všetkými nastaveniami, ktoré sú pre správny výpočet mzdy dôležité. Ukážeme si:

 • Ako generovať mzdy a pridávať rôzne zložky mzdy do výplat u zamestnancov, dohodárov či štatutárov
 • Ako evidovať celodenné či čiastočné neprítomnosti v práci a oznamovať túto skutočnosť inštitúciám
 • Ako pracovať s rôznymi importami
 • Ako skontrolovať, ak výplata svieti na červeno
 • Ako zadať pravdepodobný zárobok a kedy
 • Ako generovať prevodné príkazy a ďalšie

Prihlásiť sa

Zmenoví pracovníci

Zamestnávate zamestnancov pracujúcich v rôznych zmenách? Príďte na školenie zamerané práve na zmenových pracovníkov. Ukážeme si, ako sa zmenoví pracovníci evidujú v Personalistike či akým spôsobom sa vytvára iný ako štandardný pracovný kalendár. Na konkrétnych príkladoch z praxe zostavíme harmonogram pracovných zmien.

 • Legislatíva k zmenovým pracovníkom
 • Podmienky rozvrhnutia pracovného času
 • Nastavenie zmenového kalendára
 • Nárok na dovolenku
 • Minimálne mzdové nároky
 • Preplácanie sviatkov u zmenových pracovníkov
 • Príplatky za nočnú prácu, sobotu a nedeľu

Prihlásiť sa

Pozrite si aj iné formy vzdelávania pre program OLYMP

KROS Academy OLYMP

KROS
Copy link